Konferencja 2019

 

Już 11.05 we Wrocławiu odbędzie się IV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Opiekunów Medycznych. W tym roku wydarzenie to będzie połączone z Walnym Zgromadzeniem, wydarzenie to będzie zatem bezpłatne dla aktywnych członków Stowarzyszenia (osób, które złożyły deklarację i nie zalegają ze składkami członkowskimi). Pozostałe osoby mogą uczestniczyć w Konferencji odpłatnie.

Spotkanie to to nie tylko okazja by wysłuchać cennych wykładów, ale również by poznać innych opiekunów medycznych, wymienić się doświadczeniami a zwłaszcza decydować o kształcie i działaniach Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie to czas decyzji. Członkowie Stowarzyszenia będą decydowali o dalszych jego działaniach. Jeśli masz propozycję tematów, które powinny być poruszone podczas WZ prześlij je na kontakt@opiekunmedyczny.org albo zgłoś je w trakcie wolnych wniosków bezpośrednio w dniu wydarzenia. W tej części spotkania przedstawimy również sprawozdanie z działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych.

Podczas konferencji wysłuchacie wielu interesujących tematów, które przedstawią zaproszeni goście. M.in. dowiecie się o:

  • mitach i stereotypach starości – wykład prowadzony przez Joannę Kliszcz – autorkę podręcznika „Psychologia w zawodzie i w pracy opiekuna medycznego”
  • opiece nad osobami zakażonymi HIV
  • nowych technologiach przydatnych w pracy opiekuna medycznego
  • dietoprofilaktyce w przebiegu chorób
  • kluczowej roli w opiekuna medycznego w procesie opieki nad pacjentem

To tylko część wykładów. Wstępny plan dostępny jest w załączniku, dokładny plan będzie opublikowany w późniejszym terminie.

Dodatkowo uczestnicy będą mogli skorzystać z serwisu kawowego a także obiadu zapewnionego przez organizatora.

IV Ogólnopolska Konferencja Opiekunów Medycznych

Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych

Termin: 11.05.2019 (sobota), Walne Zgromadzenie – 9:00-11:00, Konferencja 11:00-16:00

Rejestracja uczestników od 9:00

Miejsce: Wrocław 

Plan konferencji wstępny

Regulamin szkoleń