Akademia Opiekuna Medycznego

Drodzy Członkowie.

Zgodnie z uchwałą przyjętą na Walnym Zgromadzeniu utworzyliśmy Akademii Opiekuna Medycznego. W skrócie – to miejsce, gdzie członkowie będą mogli w łatwiejszy sposób rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nową wiedzę.

Projekt składa się z 3 części:

  1. Krótkie szkolenia – prezentacje dotyczące pojedynczych zagadnień,
  2. Moduły – zawierające kilka/kilkanaście prezentacji szerzej rozwijających pewne zagadnienia (np. komunikacja). Poza prezentacjami online dostępne będą również spotkania warsztatowe i/lub wykłady,
  3. „Małe specjalizacje” – czyli prezentacje dotyczące pracy opiekuna medycznego na danym oddziale i rozwijające umiejętności tam przydatne. Obejmować będą również spotkania warsztatowe i wykłady stacjonarne. Pierwsze „małe specjalizacje” będą dostępne w 2021 roku. (W związku z przygotowaniami do utworzenia ustawy dotyczącej opiekuna medycznego przygotowania tej części zostały wstrzymane)

W ramach Akademii każdy członek stowarzyszenia będzie mógł uczestniczyć w dowolnej ilości szkoleń oraz wybrać jedną „małą specjalizację”. Po ukończeniu wszystkich elementów szkolenia i zdaniu egzaminu każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

Pierwsze szkolenia są już dostępne dla członków stowarzyszenia, którzy nie zalegają ze składkami. Jeśli chcesz uzyskać dostęp wyślij maila na kontakt@opiekunmedyczny.org w treści podając swoje imię i nazwisko. Po weryfikacji ciągu 48 godzin otrzymasz dane do logowania.

Jeśli macie propozycje tematów szkoleń to prosimy o kontakt – kontakt@opiekunmedyczny.org

Ilość i tematyka prezentacji będzie stopniowo zwiększana.

Obecnie dostępne:

Moduły:

Stres i wypalenie zawodowe
Agresja i mobbing w pracy opiekuna medycznego
Asertywność w pracy opiekuna medycznego
Komunikacja w zawodzie opiekuna medycznego

Krótkie szkolenia:

Depresja u osób starszych
Opiekun medyczny a inne zawody opiekuńcze
Kim jest opiekun medyczny?
Prawo pracy a opiekun medyczny