O nas

Sprawdź, jak możesz nas wspierać!

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych zostało zarejestrowane 29.12.2017 w odpowiedzi na potrzeby opiekunów medycznych – obecnie jest jedynym aktywnym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnopolskim, które zrzesza opiekunów medycznych.

Działamy na rzecz aktywnych zawodowo opiekunów medycznych, jak i tych w trakcie nauki, reprezentujemy nasza grupę zawodową oraz promujemy zawód opiekun medyczny.

Zapraszamy na naszą stronę na FB.

Jak działa Stowarzyszenie i jakie działania podejmuje?

O wszystkim decydują sami członkowie OSOM. Podczas Walnego Zgromadzenia decydujemy o działaniach i realizujemy je. Każda osoba, może zgłosić własne pomysły i je zrealizować. Chcesz by Stowarzyszenie podjęło jakieś działania, których jeszcze nie realizuje? Zgłoś swój pomysł.

Chcesz wiedzieć więcej o tym co zrobiliśmy? 

Przeczytaj stronę działania oraz podsumowanie działań w 2018, 2019  i 2020 roku.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych

KRS: 0000711602

NIP: 8121919798

Adres: Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice

Konto: Nest Bank 25 2530 0008 2018 1027 5563 0001

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Reprezentowanie, wspieranie, promowanie etosu zawodu opiekuna medycznego oraz działanie na rzecz jakościowego rozwoju i integracji przedstawicieli tego zawodu,

2. Podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju zawodu opiekuna medycznego,  wspieranie działań zapewniających bezpieczeństwo pacjenta i pracy opiekuna medycznego, dla uzyskania i utrzymania wysokiej jakości usług oraz prestiżu zawodowego,

3. Wspieranie osób kształcących się w zawodzie opiekuna medycznego oraz już pracujących w tym zawodzie,

4. Udzielanie pomocy osobom potrzebującym;

5. Zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej opiekunów medycznych oraz zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny, w tym działania na rzecz:

1) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy z powodu ograniczenia dyspozycyjności zawodowej w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niesamodzielną,

2) pomocy osobom zagrożonym zwolnieniem z pracy z powodu braku kwalifikacji zawodowych do sprawowania opieki nad pacjentami,

3) aktywizacji zawodowej opiekunów medycznych pozostających bez pracy,

4) pomocy opiekunom formalnym i nieformalnym w organizowaniu warunków do sprawowania opieki, w tym poprzez szeroko pojęte poradnictwo i wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego.

6. Ochrona i promocja zdrowia w praktyce opiekuńczej, w tym:

1) wspomaganie innowacyjności oraz rozpowszechnianie nowych rozwiązań technicznych w praktyce opiekuńczo-pielęgnacyjnej,

2) upowszechnianie zasad etyki i metod prawidłowej opieki oraz ochrony praw osoby niepełnosprawnej i niesamodzielnej, praw człowieka oraz praw pacjenta.

7. Działanie na rzecz zmian prawnych dotyczących zawodu opiekuna medycznego, systemu ochrony zdrowia i opieki nad pacjentem,

8. Wymiana informacji pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych, medycznych, społecznych lub biznesowych poprzez organizację konferencji, media tradycyjne i  elektroniczne,

9. Podnoszenie jakości opieki nad chorymi, niesamodzielnymi w placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

10. Promowanie idei wolontariatu

11. Promowanie zdrowego trybu życia,

12. Promowanie i wspieranie zdrowia psychicznego, seksualnego i fizycznego przez całe życie.

Cały statut do pobrania tutaj.

Władze Stowarzyszenia (II kadencja 2022-2027)

Zarząd Stowarzyszenia:

  • Bartosz Mikołajczyk – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Tłoczek – Wiceprezes Zarządu
  • Agnieszka Rucińska – Sekretarz Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  • Monika Głowacka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • Kornelia Urbaś – Członek Komisji Rewizyjnej

Polityka prywatności

Kariera