Ruszył Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Od dziś opiekunowie medyczni mogą dokonać wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego dostępnego pod adresem: https://rizm.ezdrowie.gov.pl/

Bez wpisu do rejestru nie będzie możliwe wykonywanie zawodu medycznego. Osoby, które posiadają uprawnienia zawodowe muszą zarejestrować się do 25.09.2024, a bez wpisu mogą pracować w zawodzie nie dłużej niż do 25.03.2025.

Dokładniejszy opis tego, jak uzyskać wpis możecie znaleźć na stronie OpiekunMedyczny.com.pl: