Zmiana adresu Stowarzyszenia!

Zmienia się adres do korespondencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych. Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

Zmiana została również zgłoszona do KRS – czekamy na aktualizację danych.