sierpień 2022

Realizacja ustawowych podwyżek dla opiekunów medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W związku z napływającymi do nas sygnałami związanymi z niewywiązywaniem się przez pracodawców z ustawowych podwyżek postanowiliśmy sprawdzić w anonimowej ankiecie jaka jest skala problemu. Odpowiedzi udzielili opiekunowie medyczni zatrudnieni w 180 podmiotach leczniczych. Większość placówek (123 podmioty) wypłaciła wyższe wynagrodzenie zgodnie z ustawą i w terminie. 49 podmiotów leczniczych nie wypłaciło wyższego wynagrodzenia –… Czytaj dalej Realizacja ustawowych podwyżek dla opiekunów medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.