11 września – protest pracowników ochrony zdrowia

11 września w Warszawie o 12:00 odbędzie się protest pracowników ochrony zdrowia. Oprócz pilnego spotkania z Premierem RP Komitet postuluje o: znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB) zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej,… Czytaj dalej 11 września – protest pracowników ochrony zdrowia

Posiedzenie Komisji Zdrowia

24.06.2021 odbyło się połączone posiedzenie Komisji Zdrowia wspólne z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny dotyczące sytuacji w opiece długoterminowej. „Informacja Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia na temat sytuacji opieki długoterminowej w Polsce, w szczególności koordynacji, deinstytucjonalizacji i obecnej sytuacji kadrowej w opiece długoterminowej”. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych wzięło udział w spotkaniu, korzystając… Czytaj dalej Posiedzenie Komisji Zdrowia

Spotkanie z NRPIP

28.06.2021 odbyło się spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych z Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych p. Mariolą Łodzińską, które dotyczyły zmian w kształceniu opiekuna medycznego. Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze. Obie strony zgodziły się, że konieczne jest lepsze włączenie opiekunów medycznych do systemu, tak by jeszcze bardziej odciążyć pielęgniarki, jednocześnie regulując kwestię obowiązków,… Czytaj dalej Spotkanie z NRPIP

Nowa podstawa programowa

Kopiowanie tekstu możliwe wyłącznie z podaniem źródła! Dziś opublikowana została nowa podstawa kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje i zmiany dotyczące tego rozporządzenia. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych… Czytaj dalej Nowa podstawa programowa

Lipcowe podwyżki

Tekst pochodzi ze strony www.opiekunmedyczny.com.pl kopiowanie tekstu możliwe wyłącznie z podaniem źródła. Prezydent podpisał 17.06 ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw czyli ustawę regulującą minimalne wynagrodzenie w podmiotach leczniczych. W ciągu najbliższych dni ustawa powinna zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw i… Czytaj dalej Lipcowe podwyżki

Kurs online opiekun medyczny

W związku z coraz częściej pojawiającymi się kursami online opiekuna medycznego, które nie kończą się egzaminem państwowym, których nauczanie nie jest zgodne z podstawą programową, zdecydowaliśmy się w dniu 31.01.2021 skierować pismo do UOKiK o zbadanie sprawy pod kątem naruszania interesów konsumentów poprzez reklamę wprowadzającą w błąd. Szkolenia online, zgodnie z informacjami organizatorów nie kończą… Czytaj dalej Kurs online opiekun medyczny

Dzień Opiekuna Medycznego

Drodzy Opiekunowie Medyczni! W dniu Waszego święta życzymy Wam tego co najlepsze, zadowolenia z życia prywatnego i zawodowego, samych sukcesów oraz wytrwałości w pracy w tym niezwykle ciężkim ale i potrzebnym zawodzie. Mamy nadzieję, że wspólnymi wysiłkami zmienimy sytuację opiekunów medycznych, na taką jaką sobie wymarzyliście.

Walne Zgromadzenie 15.05.2021

Drodzy Członkowie OSOM. W imieniu Zarządu zapraszam Państwa na Walne Zgromadzenie w dniu 15.05.2021. Planowany przebieg posiedzenia oraz więcej informacji otrzymali Państwo w wiadomości mailowej. Walne Zgromadzenie to najważniejsze wydarzenie stowarzyszenia – podczas niego będziemy decydować o przyszłych kierunkach działań OSOM oraz będziemy rozmawiać o już zrealizowanych działaniach. To czas by również zgłosić swoje inicjatywy.… Czytaj dalej Walne Zgromadzenie 15.05.2021

Opiekun medyczny a iniekcje domięśniowe

Niedawno, jeden z portali pielęgniarskich zamieścił informację, zgodnie z którą opiekun medyczny, według projektu podstawy programowej, będzie nabywał umiejętności wykonywania iniekcji domięśniowych. Prosiliśmy redaktora naczelnego o sprostowanie tej nieprawdziwej informacji, jednak spotkało się to z ostrą odmową w trakcie rozmowy telefonicznej. Jest to o tyle dla nas dziwne, że dziennikarzom powinno zależeć na rzetelności przekazywanych… Czytaj dalej Opiekun medyczny a iniekcje domięśniowe

Stanowisko Zarządu OSOM w sprawie projektu podstawy programowej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych pozytywnie przyjmuje propozycje zmian w zakresie podstawy programowej. Od samego początku istnienia postulujemy wprowadzenie zmian, które lepiej umocują prawnie zawód opiekuna medycznego. Cały czas dążymy również do tego by zmiany dotyczące zawodu były konsultowane z przedstawicielami opiekunów medycznych, gdyż zbyt często głos tego środowiska jest pomijany w debacie. Przygotowując swoje stanowisko… Czytaj dalej Stanowisko Zarządu OSOM w sprawie projektu podstawy programowej