Katalog czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego

Decyzją Walnego Zgromadzenia przyjęliśmy Katalog czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego.

Katalog ma na celu zbiór czynności, które wykonuje opiekun medyczny w przejrzystej formie, co ułatwi tworzenie jednakowych opisów stanowisk pracy i czynności zawodowych opiekuna medycznego.

Kompetencje opiekuna medycznego określa podstawa programowa kształcenia w zawodzie, jednak jest to dość obszerny dokument. Próbę stworzenia bardziej przejrzystej formy przedstawienia czynności zawodowych opiekuna medycznego podjęła Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych tworząc w 2013 roku „Katalog czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego u osoby chorej i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki”.

I chociaż jest to ciekawa inicjatywa to katalog ten nie jest pełny (brakuje np. karmienia pacjenta) to zakłada również, że to pielęgniarka zleca te czynności (chociaż w obecnym stanie prawnym niema możliwości zlecania tych czynności OM) jak również powinna je nadzorować (co sugeruje, że zamiast wykonywać inne czynności powinna stać nad OM i nadzorować np. czynność czesania włosów).

Stąd też postanowiliśmy stworzyć własny katalog – obejmujący wszystkie czynności pogrupowany na 3 części:

  1. czynności higieniczne i pielęgnacyjne
  2. czynności opiekuńcze
  3. pozostałe czynności

Katalog można pobrać poniżej. Warto przedstawić go np. pracodawcy, który ma wątpliwości co powinien wykonywać opiekun medyczny. Może też stanowić dobre źródło przy tworzeniu opisu zawodu w danej placówce.

Katalog czynności opiekuna medycznego

Uwaga. Katalog obejmuje zmiany podstawy programowej obowiązujące od września 2021 (kwalifikacja MED.14).