Jak zostać członkiem?

ABY ZOSTAĆ CZŁONKIEM WYSTARCZY KLIKNĄĆ TUTAJ I POBRAĆ, A NASTĘPNIE WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ I WYSŁAĆ JEJ SKAN LUB ZDJĘCIE E-MAILEM NA:  KONTAKT@OPIEKUNMEDYCZNY.ORG

Deklarację członkowską można również wysłać pocztą na adres Stowarzyszenia.

Wpisowe wynosi 10 zł (opłata jednorazowa)

Składka roczna za 2023 rok wynosi 100 zł (płatne w momencie składaniu deklaracji)

Kolejne składki roczne płatne są do końca marca danego roku na konto Stowarzyszenia:

Nest Bank 25 2530 0008 2018 1027 5563 0001

Możesz również skorzystać z wygodnego formularza bezpiecznych i szybkich płatności dostępnego na stronie: http://opiekunmedyczny.org/oplac-skladke/

Wpisowe wraz ze składką za obecny rok należy wpłacić w momencie składania wniosku. Nieopłacony wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie.

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd podczas posiedzenia (pod koniec każdego miesiąca). W przypadku braków formalnych będziemy kontaktować się mailowo, jeżeli wniosek jest kompletny otrzymają państwo potwierdzenie przyjęcia w poczet członków (na początku kolejnego miesiąca).

Każdy członek Stowarzyszenia otrzyma również legitymację członkowską. Dla deklaracji złożonych w terminie od 01.04.2022 do 31.03.2023 legitymacja członkowska będzie do odbioru podczas Walnego Zgromadzenia 13.05.2023. Po tym terminie zostanie wysłana pocztą do osób, które jej nie odebrały.

Decyzja o przyjęciu w poczet członków jest wymagana statutem, jednak jeśli deklaracja jest wypełniona poprawnie i opłacona, jest to tylko formalność.

Deklaracja członkowska do pobrania (kliknięcie otwiera dokument)