Rok: 2022

Podsumowanie letnich spotkań opiekunów medycznych

Czas by podsumować letnie spotkania opiekunów medycznych. Podczas trwania projektu spotkaliśmy się w 7 miastach w Polsce – Lublinie, Wrocławiu, Tarnowie, Poznaniu, Gdyni, Katowicach i Warszawie. Była to okazja do integracji opiekunów medycznych (zdarzało się, że właśnie na nich poznały się osoby pracujące w tym samym podmiocie leczniczym, na innych oddziałach), do wymiany doświadczeń, do… Czytaj dalej Podsumowanie letnich spotkań opiekunów medycznych

Realizacja ustawowych podwyżek dla opiekunów medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W związku z napływającymi do nas sygnałami związanymi z niewywiązywaniem się przez pracodawców z ustawowych podwyżek postanowiliśmy sprawdzić w anonimowej ankiecie jaka jest skala problemu. Odpowiedzi udzielili opiekunowie medyczni zatrudnieni w 180 podmiotach leczniczych. Większość placówek (123 podmioty) wypłaciła wyższe wynagrodzenie zgodnie z ustawą i w terminie. 49 podmiotów leczniczych nie wypłaciło wyższego wynagrodzenia –… Czytaj dalej Realizacja ustawowych podwyżek dla opiekunów medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Lipcowe podwyżki 2022

Tekst pochodzi ze strony www.opiekunmedyczny.org kopiowanie tekstu możliwe wyłącznie z podaniem źródła. Prezydent podpisał 28.06.2022 Ustawę z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten został już opublikowany w Dzienniku Ustaw (Dziennik Ustaw 2022 poz. 1352)., której… Czytaj dalej Lipcowe podwyżki 2022

Lokalne spotkania opiekunów medycznych

Drodzy opiekunowi medyczni! Ruszamy z kolejnym projektem – lokalnymi spotkaniami opiekunów medycznych. Chcieliśmy zorganizować takie spotkania już wcześniej, niestety na przeszkodzie stanęła pandemia. Teraz jednak możemy się spotkać! Wydarzenie to doskonała okazja do tego, aby się poznać, zintegrować ale i porozmawiać na temat problemów, wymienić się pomysłami i doświadczeniami. Będzie to też okazja by lepiej… Czytaj dalej Lokalne spotkania opiekunów medycznych

Walne Zgromadzenie 14.05.2022

Walne Zgromadzenie to najważniejsze wydarzenie w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Opiekunów Medycznych. Podczas niego członkowie decydują o przyszłości stowarzyszenia – debatują nad kierunkami działań, przyjmują ważne uchwały i wspólnie decydują w jaki sposób OSOM będzie działać. W tym roku Walne Zgromadzenie zbiegło się z upływem 5 – letniej kadencji, w związku z czym niezbędny był wybór władz… Czytaj dalej Walne Zgromadzenie 14.05.2022

Wybory nowych władz

W związku z upływem kadencji obecnych władz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych – zarządu i komisji rewizyjnej – 14.05.2022 podczas Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory nowych władz. Członkowie OSOM jednogłośnie wybrali do zarządu i komisji rewizyjnej na kolejną kadencję (2022-2027) poniższe osoby: Zarząd Stowarzyszenia: Bartosz Mikołajczyk – Prezes ZarząduKrzysztof Tłoczek – Wiceprezes ZarząduAgnieszka Rucińska – Sekretarz… Czytaj dalej Wybory nowych władz

Podsumowanie 5-letniej kadencji Zarządu

W związku z upływem 5-letniej kadencji Zarządu Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych przedstawił kadencyjne sprawozdanie, które zostało przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków OSOM. Najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia w ciągu 5-letniej kadencji Zarządu: Wprowadzenie zmian w systemie kształcenia opiekunów medycznych, Wprowadzenie nowej podstawy programowej, Wprowadzenie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, regulującej zawód opiekuna medycznego, Wymienienie… Czytaj dalej Podsumowanie 5-letniej kadencji Zarządu

Czy rzeczywiście zmniejszyło się zainteresowanie zawodem opiekuna medycznego?

Kolejne interpelacje poselskie dotyczące systemu kształcenia opiekunów medycznych przynoszą ciekawe informacje. W pierwszej kolejności warto zauważyć kto jest autorem tych interpelacji. Zostały one stworzone w całości przez Koalicję „Na pomoc niesamodzielnym” i w wielu miejscach zawierają niewłaściwe informacje, które wcześniej już staraliśmy się prostować, jednak nasze pisma pozostały do tej pory bez żadnej odpowiedzi ze… Czytaj dalej Czy rzeczywiście zmniejszyło się zainteresowanie zawodem opiekuna medycznego?

Odpowiedź MZ w sprawie przyznania pracownikom medycznym z Ukrainy uprawnień opiekuna medycznego

W związku z propozycją Naczelnej Izby Lekarskiej, która zakładała automatyczne przyznanie pracownikom medycznym z Ukrainy, opublikowaliśmy stanowisko OSOM w tej sprawie. Chociaż jesteśmy za propozycją, to generuje ona wiele wątpliwości, które nie były zaadresowane w propozycji NIL, a które zaznaczyliśmy w naszym stanowisku. W pierwszej kolejności działania powinny być nakierowane na stałe zwiększenie ilości opiekunów… Czytaj dalej Odpowiedź MZ w sprawie przyznania pracownikom medycznym z Ukrainy uprawnień opiekuna medycznego