Sytuacja osób z dyplomem opiekuna medycznego na rynku pracy

Szanowni Państwo.


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych pragnie zbadać sytuację osób, które posiadają dyplom opiekuna medycznego na rynku pracy. Interesuje nas nie tylko, gdzie pracują jako opiekun medyczny, ale i czemu nie pracują w zawodzie lub też co byłoby głównym motywatorem do powrotu do pracy w zawodzie.


Ankieta jest całkowicie anonimowa, zebrane dane będą analizowane i udostępniane wyłącznie w zbiorczej formie. Prosimy o szczere i zgodne z prawdą wypełnianie ankiety – tylko w ten sposób będzie ona przydatna i pozwoli dalej rozwijać zawód opiekuna medycznego.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

https://docs.google.com/forms/d/1D_CC0GdH2AqHGvPWu4vw1bj0ky86f5am1sdq2iQrC8I/