Podsumowanie działań OSOM w 2022 roku

2022 to kolejny rok wielu wyzwań i działań, które miały na celu przede wszystkim promocję zawodu oraz poprawę warunków pracy opiekunów medycznych.

Najważniejsze sukcesy jakie w tym roku osiągnęło OSOM to wpisanie opiekuna medycznego z nazwy w tabeli minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia a także opublikowany projekt ustawy o niektórych zawodach.

Są to działania, które znacząco poprawiły sytuację opiekunów medycznych, o które zabiegaliśmy od początku istnienia OSOM.

Jest nam niezmiernie miło, że działania OSOM przynoszą ogromne zmiany. Oczywiście wiemy, że jeszcze dużo przed nami, jednak to nas nie powstrzymuje – a wręcz mobilizuje do dalszej pracy!

Wszystkie te działania możliwe były tylko i wyłącznie dzięki członkom OSOM – im jest nas więcej, tym więcej i szybciej możemy zmienić, dlatego zachęcamy każdego opiekuna medycznego do dołączenia do nas.

 • Cykl webinarów „Środa z flebotomią” – wraz z Forum Medycyny Laboratoryjnej przy Pracodawcach RP zorganizowaliśmy cykl webinarów który przedstawiał różne zagadnienia związane z pobieraniem krwi i materiałów do badań. Webinary te były dostępne nie tylko dla opiekunów medycznych ale i każdego profesjonalisty związanego z pobieraniem prób do badań. Nagrania dostępne są bezpłatnie na naszej stronie akademia.opiekunmedyczny.org
 • Rozwój „Akademii Opiekuna Medycznego” – zaktualizowaliśmy Akademię o nagrania webinarów z cyklu „Środa z flebotomią”.
 • Braliśmy udział w pracach Zespoły Trójstronnego dot. ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Dzięki naszym działaniom opiekun medyczny został wpisany z nazwy w tabeli wynagrodzeń. Jest to o tyle istotne, że zgłaszaliśmy nieprawidłowości w zaszeregowaniu opiekunów medycznych w niektórych placówkach – pracodawcy klasyfikowali opiekuna medycznego do grupy zawodów niemedycznych a nie medycznych, gdyż uważali, że nie wymagają średniego wykształcenia (to jeden z problemów istnienia KKZ który skłonił nas do skutecznego działania, by je wyeliminować), chociaż było to sprzeczne z rozporządzeniem dotyczącym wymagań na dane stanowiska w ochronie zdrowia (ta jasno wskazuje, że opiekun medyczny musi mieć średnie wykształcenie).
 • W nawiązaniu do Apelu Nr 3/22/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 marca 2022 r. do Ministra Zdrowia, dotyczącego natychmiastowego nadania uprawnień opiekuna medycznego pracownikom medycznym z Ukrainy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych opublikowało w tej sprawie swoje stanowisko Nr 1/3/2022 z dnia 15.03.2022, które przekazało NRL oraz do Ministerstwa Zdrowia. Nie zgadzamy się by inne zawody przedstawiały zmiany dotyczące zawodu opiekuna medycznego bez konsultacji z reprezentacją tego zawodu.
 • Walne Zgromadzenie – Coroczne, najważniejsze wydarzenie OSOM – podczas tego dnia członkowie mają możliwość spotkania się i decydowania o dalszych działaniach OSOM.
 • VII Ogólnopolska Konferencja Opiekunów Medycznych – to coroczne wydarzenie skupia opiekunów medycznych z całej Polski. To możliwość wysłuchania szeregu ciekawych wykładów i możliwość wymiany doświadczeń. W tym roku po raz pierwszy konferencja miała formułę hybrydową – uczestnicy mogli wybrać, czy chcą uczestniczyć stacjonarnie czy łączyć się poprzez Internet.
 • W związku z sygnałami różnych podmiotów o „dramatycznym spadku zainteresowania kształceniem na kierunku opiekun medyczny” OSOM opublikowało statystyki, które są znane również tym podmiotom, ale nie były przez nie używane, gdyż nie sprzyjają tezie. Wynika z nich, że tylko ok. 30% słuchaczy rozpoczynających kształcenie zdobywa dyplom zawodowy. Zatem 70% to osoby, które nigdy nie wejdą na rynek pracy jako opiekun medyczny (np. potrzebują statusu słuchacza by dalej poobierać świadczenia lub otrzymywać ulgi), co generuje znaczne i niepotrzebne koszty. Porównanie spadku zainteresowania zawodem można będzie dokonać dopiero porównując ilość osób, które zdobyły dyplom, gdyż tylko te osoby wejdą na rynek pracy i to na ich, jak najwyższym poziomie kształcenia, zależy OSOM. Niestety inne podmioty wolą skupić się na tych 70%, gdyż nie muszą im nic zapewniać.
 • W związku z zakończeniem 5-letniej kadencji ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z kadencji, w którym wymienił najważniejsze działania i osiągnięcia.
 • Podczas Walnego Zgromadzenia zostały wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna na 5-letnią kadencję.
 • W wakacje ruszyliśmy w Polskę z cyklem lokalnych spotkań opiekunów medycznych. Na początku spotkaliśmy się w 7 miastach (Lublin, Wrocław, Tarnów, Poznań, Gdynia, Katowice i Warszawa). Była to okazja do poznania innych opiekunów medycznych, wymiany doświadczeń ale i rozmowy o problemach. Planujemy organizować takie spotkania cyklicznie.
 • W związku z lipcowymi podwyżkami na stronie wyjaśnialiśmy zapisy nowelizacji ustawy.
 • Odpowiadaliśmy na szereg wiadomości związanych z problemami w realizacji podwyżek, dzięki czemu w wielu miejscach poprawiły się warunki pracy opiekunów medycznych.
 • W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi nieprawidłowości w realizacji podwyżek przeprowadziliśmy badanie ankietowe, gdzie zidentyfikowaliśmy 8 miejsc, gdzie podwyżki nie były realizowane. Przekazaliśmy wnioski z ankiet do MZ oraz informowaliśmy pracowników co mogą zrobić w tej sytuacji.
 • Objęliśmy patronatem honorowym I Ogólnopolską Konferencję Opieki Paliatywnej „Odchodzić bez bólu”
 • Objęliśmy patronatem honorowym cykl konferencji naukowo-szkoleniowych „Opieka długoterminowa w praktyce”
 • Braliśmy udział w konsultacjach społecznych projektu Ustawy o niektórych zawodach medycznych, która reguluje m.in. zawód opiekuna medycznego, do którego zgłosiliśmy swoje uwagi. O tę ustawę zabiegaliśmy od samego początku powstania OSOM
 • Odpowiadaliśmy na interpelacje poselskie dotyczące m.in. przywrócenia poprzedniego systemu kształcenia czy też zmianę nazwy zawodu na „asystenta pielęgniarki” – nie ma naszej zgody, by zmiany dotyczące zawodu były zgłaszane bez konsultacji z przedstawicielami opiekunów medycznych.
 • W związku z wojną w Ukrainie OSOM wyraziło swoją gotowość do wszelkiej pomocy, jaką tylko może zorganizować.
 • Spotkaliśmy się z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza Opiekunów Medycznych i Kwalifikowanych oraz OMZZ Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia.
 • Ostrzegaliśmy również przed nic nie wartymi „kursami online opiekuna medycznego”. Zakupiony w ten sposób dyplom nie może być uznany przez pracodawcę i nie daje uprawnień do pracy na tym stanowisku.
 • Jako grupa reprezentująca zawód opiekuna medycznego byliśmy w stałym kontakcie z MZ, by doprowadzić do jak najszybszego wprowadzenia formy doszkalania dla opiekunów medycznych, którzy kształceni byli w starym systemie.
 • Przyglądamy się uważnie działaniom, które mają wprowadzić możliwość przekształcania DPS w podmioty lecznicze, dzięki czemu pracownicy medyczni mogliby być wynagradzani jak w szpitalach. Od początku powstania OSOM zabiegamy o to, by każdy opiekun medyczny miał jak najlepsze warunki pracy.
 • Ostrzegaliśmy również przed nieprawdziwymi reklamami szkół policealnych, które twierdziły, że ich słuchacze nabędą kompetencje, które nigdy nie były w podstawie programowej. Naszym zdaniem szkoły powinny konkurować ze sobą jakością kształcenia. Najwyraźniej jednak, nie wszystkie mogą sobie na to pozwolić i wolą kreowanie alternatywnej rzeczywistości.
 • Spotkaliśmy się z Ministrem Zdrowia p. Piotrem Bromberem oraz przedstawicielami Rady Pomocy Społecznej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Rozmawialiśmy o opiekunach medycznych zatrudnionych w DPS i ich przyszłości w świetle nadchodzących zmian prawnych i projektów do nich skierowanych.
 • Przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą sytuacji osób z dyplomem opiekuna medycznego na rynku pracy jak również dotyczącej osób z dyplomem opiekuna medycznego w DPS. Takie badania pozwolą nam na zebranie materiału, dzięki któremu możemy jeszcze lepiej przedstawić sytuację opiekunów medycznych w Polsce.
 • Byliśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia. Ministerstwem Edukacji i Nauki, przedstawicielami pielęgniarek, pracodawców oraz innych zawodów medycznych.
 • Prowadzimy stronę internetową, stronę na Facebooku oraz grupę na Facebooku gdzie zamieszczamy wiele przydatnych informacji dotyczących zawodu.
 • Odpowiedzieliśmy na setki wiadomości, maili czy komentarzy. Dzięki nam opiekunowie medyczni mogą uzyskać rzetelne i sprawdzone informacje.

Te wszystkie działania nie były by możliwe, gdyby nie wsparcie członków OSOM. Jeżeli chcesz razem z nami tworzyć lepszą przyszłość wszystkich opiekunów medycznych dołącz do nasz! Wszystkie informacje znajdziesz na stronie: http://opiekunmedyczny.org/jak-zostac-czlonkiem/