Jak zostać członkiem?

ABY ZOSTAĆ CZŁONKIEM WYSTARCZY WYPEŁNIĆ PONIŻSZY FORMULARZ!

Wpisowe wynosi 20 zł (opłata jednorazowa)

Składka roczna za 2024 rok wynosi 150 zł (płatne w momencie składaniu deklaracji)

Kolejne składki roczne płatne są do końca marca danego roku na konto Stowarzyszenia:

Nest Bank 25 2530 0008 2018 1027 5563 0001

Możesz również skorzystać z wygodnego formularza bezpiecznych i szybkich płatności dostępnego na stronie: http://opiekunmedyczny.org/oplac-skladke/

Wpisowe wraz ze składką za obecny rok należy wpłacić w momencie składania wniosku. Nieopłacony wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie.

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd podczas posiedzenia (pod koniec każdego miesiąca). W przypadku braków formalnych będziemy kontaktować się mailowo, jeżeli wniosek jest kompletny otrzymają państwo potwierdzenie przyjęcia w poczet członków (na początku kolejnego miesiąca).

Każdy członek Stowarzyszenia otrzyma również legitymację członkowską. Dla deklaracji złożonych w okresie 15.04.2024 – 14.04.2025 legitymacja członkowska będzie do odbioru podczas Walnego Zgromadzenia w maju 2025 roku. Po tym terminie zostanie wysłana pocztą do osób, które jej nie odebrały.

Decyzja o przyjęciu w poczet członków jest wymagana statutem, jednak jeśli deklaracja jest wypełniona poprawnie i opłacona, jest to tylko formalność.


Każda osoba posiadająca dyplom opiekuna medycznego, która chce pracować w zawodzie, zobowiązana jest do wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.