Partnerzy

Chcesz zostać naszym partnerem? Współpracować i realizować różnego rodzaju projekty, a przede wszystkim działać na rzecz opiekunów medycznych? Skontaktuj się z nami!


Strona www.OpiekunMedyczny.com.pl to najstarsza tego typu inicjatywa dla opiekunów medycznych. Na stronie znajdziecie wiele przydatnych informacji dla opiekuna medycznego, informator o zawodzie i inne. W 2015 roku powstała fundacja o tej samej nazwie, która reprezentuje opiekunów medycznych i działa na ich rzecz.


OSOM podjęło współpracę z OZZIPOM.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza Opiekunów Medycznych to pierwszy, ogólnopolski związek zawodowy zrzeszający opiekunów medycznych. Więcej o związku na stronie:

https://www.facebook.com/OZZ-Inicjatywa-Pracownicza-Opiekun%C3%B3w-Medycznych-100650802388029/


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych podpisało list intencyjny z Polskim Towarzystwem Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu. Partnerstwo dotyczy wyrażenia woli współpracy na polu merytorycznym.

Strony wyrażają wolę współpracy w zakresie:

1. Współpracy w zakresie tworzenia projektów i zmian legislacyjnych podnoszących kwalifikacje i kompetencje członków obu stron

2. Współpracę w zakresie tworzenia zespołów interdyscyplinarnych wspierających kompleksową opiekę osób z niepełnosprawnościami i minimalizacją skutków zmian cywilizacyjnych w odniesieniu do sprawności osób zamieszkujących na terenie Polski.

3. Udoskonalania procesu kształcenia członków obu stron celem wzrostu kompetencji formalnych w zakresie wytwarzania, ordynowania, dostosowywania i wykonywania wyrobów medycznych wykonywanych seryjnie oraz na zamówienie.

4. Współpraca przy organizacji konferencji, warsztatów oraz szkoleń opartych o posiadany potencjał kadrowy.

5. Wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy stronami w zakresie kompetencji statutowych obu organizacji.