Branżowe Centrum Umiejętności

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

Projekt w ramach konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Tytuł projektu:

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży opieki medycznej, poprzez utworzenie branżowych centrów umiejętności (BCU) z dziedziny opieki medycznej oraz wsparcie funkcjonowania BCU i przeszkolenie 300 uczestników.

Okres realizacji: wrzesień 2023 r. – czerwiec 2026 r.

Wartość całkowita projektu: 11 620 487,23 PLN

Lider projektu:
1. Województwo Małopolskie- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
2. Jednostka realizująca: Zespół jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

Partnerzy:
1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych
2. UJCM

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych zostało partnerem projektu. W ramach niego będziemy wspierać merytorycznie lidera i pozostałych partnerów, prowadzić działania w zakresie promocji internetowej oraz dotyczące utworzenia kwalifikacji sektorowej w dziedzinie opieki medycznej. OSOM ma zostać również jednostką certyfikującą kwalifikacji sektorowej.