Podsumowanie działań w 2023 roku

Kolejny rok i kolejne sukcesy OSOM! W tym roku udało się uchwalić Ustawę o niektórych zawodach medycznych, która reguluje m.in. zawód opiekuna medycznego. pomimo burzliwego przebiegu prac na ostatniej prostej cały czas działaliśmy by to się zadziało. O ustawę zabiegaliśmy od samego powstania Stowarzyszenia – od 2017 i po tylu latach wreszcie się udało!

To jednak nie wszystko co udało się zrobić. Poniżej znajdziecie podsumowanie działań OSOM w 2023 roku.

Jest nam niezmiernie miło, że działania OSOM przynoszą ogromne zmiany. Oczywiście wiemy, że jeszcze dużo przed nami, jednak to nas nie powstrzymuje – a wręcz mobilizuje do dalszej pracy!

Wszystkie te działania możliwe były tylko i wyłącznie dzięki członkom OSOM – im jest nas więcej, tym więcej i szybciej możemy zmienić, dlatego zachęcamy każdego opiekuna medycznego do dołączenia do nas.

 • Przez cały rok aktywnie działaliśmy w celu wprowadzenia Ustawy o niektórych zawodach medycznych – co obejmowało obecność na Komisji Zdrowia w Sejmie i Senacie, kontakty z politykami, przedstawicielami innych zawodów objętych Ustawą, a także stały kontakt z Ministerstwem Zdrowia. Ustawa wejdzie w życie w pełni pod koniec marca 2024 roku. W toku prac opublikowaliśmy też wspólne stanowisko środowiska opiekunów medycznych, podpisane również przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza Opiekunów Medycznych i Kwalifikowanych i Fundację OpiekunMedyczny.com.pl.
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych ponownie objęło patronat honorowy nad cyklem konferencji „Opieka długoterminowa w praktyce” i brało udział w panelach w niektórych z nich.
 • W związku z wprowadzeniem Kursu Kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych kształconych w starym systemie na stronie zamieściliśmy najważniejsze informacje na ten temat i odpowiedzi na najczęstsze pytania, przekazywaliśmy też do MZ nasze uwagi odnośnie kursu.
 • Podpisaliśmy umowę partnerską w sprawie stworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie opieki medycznej. Projekt realizowany będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego i OSOM.
 • W maju odbyło się Walne Zgromadzenie – coroczne spotkanie członków, podczas którego rozmawialiśmy o działaniach OSOM, przedstawione zostało sprawozdanie finansowe i merytoryczne oraz głosowaliśmy nad dalszymi działaniami.
 • Zaktualizowaliśmy „Katalog czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego” o kompetencje wynikające z kwalifikacji MED.14.
 • Wprowadziliśmy formularz członkowski online.
 • W związku z wyborami parlamentarnymi poprosiliśmy partie polityczne o przedstawienie tego, jak widzą opiekunów medycznych w swoich programach.
 • W związku z przyjęciem Ustawy o niektórych zawodach medycznych przybliżaliśmy jej zapisy na stronie.
 • Co kwartał prowadzimy „Live z OSOM” podczas którego przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące zawodu i odpowiadamy na pojawiające się pytania.
 • Utworzyliśmy na Facebooku grupę tylko dla członków – pozwoli nam to na lepszą wymianę zdań w zakresie tego, jakie dalsze działania warto podjąć.
 • Wspieraliśmy osoby, które doznały mobbingu lub niewłaściwego traktowania w pracy.
 • Objęliśmy patronat honorowy nad konferencją „Medycyna w architekturze – nowe trendy w projektowaniu szpitali i obiektów medycznych”.
 • Braliśmy udział w pracach grupy roboczej, która ma na celu wypracowanie norm zatrudnienia w opiece długoterminowej.
 • W związku z corocznymi podwyżkami wyjaśnialiśmy na stronie zmiany.
 • Braliśmy udział w panelu „Białe plamy na mapie zawodów medycznych” w ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
 • Monitorujemy sytuację dotyczącą kursów online opiekuna medycznego – otrzymaliśmy informację z UOKIK o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.
 • Wzięliśmy udział w konferencji „Człowiek w centrum zainteresowania – rola opiekuna medycznego w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną” organizowaną przez Pomorską Medyczną Szkołę Policealną w Słupsku.
 • Byliśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia. Ministerstwem Edukacji i Nauki, przedstawicielami pielęgniarek, pracodawców oraz innych zawodów medycznych.
 • Prowadzimy stronę internetową, stronę na Facebooku oraz grupę na Facebooku gdzie zamieszczamy wiele przydatnych informacji dotyczących zawodu.
 • Odpowiedzieliśmy na setki wiadomości, maili czy komentarzy. Dzięki nam opiekunowie medyczni mogą uzyskać rzetelne i sprawdzone informacje.

Te wszystkie działania nie były by możliwe, gdyby nie wsparcie członków OSOM. Jeżeli chcesz razem z nami tworzyć lepszą przyszłość wszystkich opiekunów medycznych dołącz do nasz! Wszystkie informacje znajdziesz na stronie: http://opiekunmedyczny.org/jak-zostac-czlonkiem/