Uncategorized

Lipcowe podwyżki 2022

Tekst pochodzi ze strony www.opiekunmedyczny.org kopiowanie tekstu możliwe wyłącznie z podaniem źródła. Prezydent podpisał 28.06.2022 Ustawę z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten został już opublikowany w Dzienniku Ustaw (Dziennik Ustaw 2022 poz. 1352)., której… Czytaj dalej Lipcowe podwyżki 2022

Lokalne spotkania opiekunów medycznych

Drodzy opiekunowi medyczni! Ruszamy z kolejnym projektem – lokalnymi spotkaniami opiekunów medycznych. Chcieliśmy zorganizować takie spotkania już wcześniej, niestety na przeszkodzie stanęła pandemia. Teraz jednak możemy się spotkać! Wydarzenie to doskonała okazja do tego, aby się poznać, zintegrować ale i porozmawiać na temat problemów, wymienić się pomysłami i doświadczeniami. Będzie to też okazja by lepiej… Czytaj dalej Lokalne spotkania opiekunów medycznych

Walne Zgromadzenie 14.05.2022

Walne Zgromadzenie to najważniejsze wydarzenie w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Opiekunów Medycznych. Podczas niego członkowie decydują o przyszłości stowarzyszenia – debatują nad kierunkami działań, przyjmują ważne uchwały i wspólnie decydują w jaki sposób OSOM będzie działać. W tym roku Walne Zgromadzenie zbiegło się z upływem 5 – letniej kadencji, w związku z czym niezbędny był wybór władz… Czytaj dalej Walne Zgromadzenie 14.05.2022

Wybory nowych władz

W związku z upływem kadencji obecnych władz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych – zarządu i komisji rewizyjnej – 14.05.2022 podczas Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory nowych władz. Członkowie OSOM jednogłośnie wybrali do zarządu i komisji rewizyjnej na kolejną kadencję (2022-2027) poniższe osoby: Zarząd Stowarzyszenia: Bartosz Mikołajczyk – Prezes ZarząduKrzysztof Tłoczek – Wiceprezes ZarząduAgnieszka Rucińska – Sekretarz… Czytaj dalej Wybory nowych władz

Podsumowanie 5-letniej kadencji Zarządu

W związku z upływem 5-letniej kadencji Zarządu Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych przedstawił kadencyjne sprawozdanie, które zostało przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków OSOM. Najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia w ciągu 5-letniej kadencji Zarządu: Wprowadzenie zmian w systemie kształcenia opiekunów medycznych, Wprowadzenie nowej podstawy programowej, Wprowadzenie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, regulującej zawód opiekuna medycznego, Wymienienie… Czytaj dalej Podsumowanie 5-letniej kadencji Zarządu

Czy rzeczywiście zmniejszyło się zainteresowanie zawodem opiekuna medycznego?

Kolejne interpelacje poselskie dotyczące systemu kształcenia opiekunów medycznych przynoszą ciekawe informacje. W pierwszej kolejności warto zauważyć kto jest autorem tych interpelacji. Zostały one stworzone w całości przez Koalicję „Na pomoc niesamodzielnym” i w wielu miejscach zawierają niewłaściwe informacje, które wcześniej już staraliśmy się prostować, jednak nasze pisma pozostały do tej pory bez żadnej odpowiedzi ze… Czytaj dalej Czy rzeczywiście zmniejszyło się zainteresowanie zawodem opiekuna medycznego?

Odpowiedź MZ w sprawie przyznania pracownikom medycznym z Ukrainy uprawnień opiekuna medycznego

W związku z propozycją Naczelnej Izby Lekarskiej, która zakładała automatyczne przyznanie pracownikom medycznym z Ukrainy, opublikowaliśmy stanowisko OSOM w tej sprawie. Chociaż jesteśmy za propozycją, to generuje ona wiele wątpliwości, które nie były zaadresowane w propozycji NIL, a które zaznaczyliśmy w naszym stanowisku. W pierwszej kolejności działania powinny być nakierowane na stałe zwiększenie ilości opiekunów… Czytaj dalej Odpowiedź MZ w sprawie przyznania pracownikom medycznym z Ukrainy uprawnień opiekuna medycznego

Walne Zgromadzenie 14.05.2022

14.05.2022 w godzinach 8:00 – 10:00 Katowicach odbędzie się Walne Zgromadzenie. To najważniejsze wydarzenie w Stowarzyszeniu, podczas którego będziemy głosować nad dalszymi kierunkami działań, omawiać sprawozdanie finansowe i merytoryczne. Każdy z członków może zgłosić tematy, które chce omówić. W tym roku będziemy również wybierać nowy Zarząd. Prosimy o zgłaszanie kandydatów – szczegóły zostały wysłane do… Czytaj dalej Walne Zgromadzenie 14.05.2022

VII Ogólnopolska Konferencja Opiekunów Medycznych

Szanowni Państwo, Już 14.05.2022 w Katowicach odbędzie się kolejna, 7 już edycja Ogólnopolskiej Konferencji Opiekunów Medycznych. W tym roku konferencja będzie miała formułę hybrydową – każdy z Państwa może wybrać, czy chce uczestniczyć w konferencji w Katowicach, dzięki czemu będzie miał okazję wymienić się doświadczeniami z innymi opiekunami medycznymi, czy też dołączyć do konferencji z… Czytaj dalej VII Ogólnopolska Konferencja Opiekunów Medycznych