Działania

Reprezentujemy

Jako Stowarzyszenie przede wszystkim działamy jako ciało reprezentujące opiekunów medycznych. Chcemy jednoczyć opiekunów medycznych a także działać na rzecz poprawy warunków ich pracy a przez to również i jakości opieki nad pacjentami. Podczas spotkań w Ministerstwie Zdrowia przedstawialiśmy wiele pomysłów na to, jak zmienić obecnie funkcjonujący system opieki zdrowotnej na lepsze, wielokrotnie reprezentowaliśmy nasz zawód na konferencjach i spotkaniach na różnym szczeblu. Stowarzyszenie objęło również patronat merytoryczny nad konferencją „Opieka długoterminowa w praktyce” oraz nad innymi wydarzeniami edukacyjnymi. Obecnie włączeni jesteśmy do prac nad ustawą o innych zawodach medycznych, która obejmie opiekuna medycznego.

Szkolimy

Wraz z Fundacją OpiekunMedyczny.com.pl organizujemy warsztaty dotyczące tzw. „kompetencji miękkich” (np. komunikacja czy asertywność), które mają na celu przede wszystkim wyposażenie opiekunów medycznych w narzędzia pozwalające lepiej sobie radzić w codziennej pracy. W planach mamy znacznie więcej warsztatów dotyczących również tematyki opieki nad pacjentem. Warsztaty dla członków Stowarzyszenia są bezpłatne lub ze zniżką. Prowadzimy też autorski projekt – Akademia Opiekuna Medycznego – czyli prezentacje online połączone z warsztatami i wykładami stacjonarnymi.

Jednoczymy

Jesteśmy miejscem, do którego może dołączyć każdy opiekun medyczny. Nie tylko w realnym świecie ale i również na portalach społecznościowych. Na portalu Facebook prowadzimy grupę Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych do której może dołączyć każdy opiekun medyczny, nawet jeśli nie jest członkiem stowarzyszenia. Na grupie wymieniamy się informacjami, zamieszczamy ciekawe i ważne informacje a także po prostu jesteśmy.

Ogólnopolska Konferencja Opiekunów Medycznych

Od 2019 jesteśmy współorganizatorami corocznej ogólnopolskiej konferencji dla opiekunów medycznych. Konferencja ta organizowana jest od 2016 roku, co roku w sobotę poprzedzającą Dzień Opiekuna Medycznego (14 maja). Celem jest nie tylko pogłębienie wiedzy, ale przede wszystkim zapewnienie przestrzeni do wymiany informacji, poznania innych osób i dzielenia się doświadczeniami. Planujemy by najbliższa konferencja i wszystkie kolejne były również powiązane z Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia, a w związku z tym wydarzeniem całkowicie bezpłatnym dla członków.

W planach mamy wiele działań wspierających i promujących zawód opiekuna medycznego, które sukcesywnie będziemy realizować. Jeśli masz propozycje działań, jakie możemy realizować skontaktuj się z nami.

Jeśli chcesz być na bieżąco polub nasz profil na Facebooku.

Chcesz wiedzieć więcej o tym co zrobiliśmy?

Przeczytaj podsumowanie działań w 2018, 2019 , 2020, 2021 i 2022 roku, a także sprawozdanie z 5-letniej kadencji Zarządu (2017-2022).