Akademia Opiekuna Medycznego

Drodzy Członkowie.

Zgodnie z uchwałą przyjętą na Walnym Zgromadzeniu planujemy utworzenie Akademii Opiekuna Medycznego. W skrócie – to miejsce, gdzie członkowie będą mogli w łatwiejszy sposób rozwijać swoje umiejętności i dobywać nową wiedzę.

Akademia składać się będzie z dwóch części:

  1. Szkolenia z tzw. umiejętności miękkich (komunikacja, wypalenie zawodowe, stres) realizowanych poprzez e-learning (przez internet) i w formie warsztatów stacjonarnych.
  2. „Małe specjalizacje” czyli rozszerzanie wiedzy dotyczącej opieki nad pacjentem w określonych stanach chorobowych np. pacjentami diabetologicznymi, kardiologicznymi itd. Realizowane poprzez e-learning, warsztaty stacjonarne i wykłady.

W ramach Akademii każdy członek stowarzyszenia będzie mógł uczestniczyć w dowolnej ilości szkoleń oraz wybrać jedną „małą specjalizację”. Po ukończeniu wszystkich elementów szkolenia i zdaniu egzaminu każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

Pierwsze szkolenia planujemy udostępnić w ciągu 2-3 miesięcy, kolejne będą sukcesywnie dodawane.

Jeśli macie jakieś propozycje tematów szkoleń to prosimy o kontakt – kontakt@opiekunmedyczny.org