marzec 2023

Walne Zgromadzenie 06.05.2023

Szanowni Państwo. Zbliża się Walne Zgromadzenie, czyli najważniejsze wydarzenie w działalności OSOM. To wtedy członkowie decydują o kierunkach działań OSOM i przyjmują uchwały dotyczące przyszłości. Każdy może też zgłosić swoje propozycje, które zostaną poddane pod głosowanie. W tym roku WZ odbędzie się 06.05.2023 w Opolu. Szczegóły, tematyka którą poruszymy i pozostałe informacje zostały wysłane w… Czytaj dalej Walne Zgromadzenie 06.05.2023