maj 2022

Walne Zgromadzenie 14.05.2022

Walne Zgromadzenie to najważniejsze wydarzenie w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Opiekunów Medycznych. Podczas niego członkowie decydują o przyszłości stowarzyszenia – debatują nad kierunkami działań, przyjmują ważne uchwały i wspólnie decydują w jaki sposób OSOM będzie działać. W tym roku Walne Zgromadzenie zbiegło się z upływem 5 – letniej kadencji, w związku z czym niezbędny był wybór władz… Czytaj dalej Walne Zgromadzenie 14.05.2022

Wybory nowych władz

W związku z upływem kadencji obecnych władz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych – zarządu i komisji rewizyjnej – 14.05.2022 podczas Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory nowych władz. Członkowie OSOM jednogłośnie wybrali do zarządu i komisji rewizyjnej na kolejną kadencję (2022-2027) poniższe osoby: Zarząd Stowarzyszenia: Bartosz Mikołajczyk – Prezes ZarząduKrzysztof Tłoczek – Wiceprezes ZarząduAgnieszka Rucińska – Sekretarz… Czytaj dalej Wybory nowych władz

Podsumowanie 5-letniej kadencji Zarządu

W związku z upływem 5-letniej kadencji Zarządu Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych przedstawił kadencyjne sprawozdanie, które zostało przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków OSOM. Najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia w ciągu 5-letniej kadencji Zarządu: Wprowadzenie zmian w systemie kształcenia opiekunów medycznych, Wprowadzenie nowej podstawy programowej, Wprowadzenie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, regulującej zawód opiekuna medycznego, Wymienienie… Czytaj dalej Podsumowanie 5-letniej kadencji Zarządu