Wybory nowych władz

W związku z upływem kadencji obecnych władz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych – zarządu i komisji rewizyjnej – 14.05.2022 podczas Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory nowych władz.

Członkowie OSOM jednogłośnie wybrali do zarządu i komisji rewizyjnej na kolejną kadencję (2022-2027) poniższe osoby:

Zarząd Stowarzyszenia:

Bartosz Mikołajczyk – Prezes Zarządu
Krzysztof Tłoczek – Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Rucińska – Sekretarz Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Monika Głowacka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Kornelia Urbaś – Członek Komisji Rewizyjnej