Wzór pieczątki opiekuna medycznego

Podczas Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Waszymi prośbami, przyjęliśmy projekt wzoru pieczątki opiekuna medycznego.

Pieczątka opiekuna medycznego powinna składać się z poniższych elementów:

  • Imię i nazwisko (kursywą i pogrubione)
  • miejsce na podpis
  • OPIEKUN MEDYCZNY (dużymi literami i mniejsza czcionka)
  • Numer wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Na pieczątce należy umieścić numer wpisu (krótszy) a nie indywidualny identyfikator wpisu.

Osoby prowadzące własną działalność powinny dodatkowo zawrzeć adres siedziby firmy.

Osoby zatrudnione na stanowisku innym niż opiekun medyczny muszą używać nazwy stanowiska na jakim są zatrudnione – nie są wtedy opiekunami medycznymi!