Wzór pieczątki opiekuna medycznego

Podczas Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Waszymi prośbami, przyjęliśmy również projekt wzoru pieczątki opiekuna medycznego.

Pieczątka opiekuna medycznego powinna składać się z 3 elementów:
Imię i nazwisko (kursywą i pogrubione)
• miejsce na podpis
• OPIEKUN MEDYCZNY (kapitalikami i mniejsza czcionka)

 

Dodatkowo można zawrzeć numer dyplomu. Osoby prowadzące własną działalność powinny dodatkowo zawrzeć adres siedziby firmy.

Osoby zatrudnione na stanowisku innym niż opiekun medyczny powinny używać nazwy stanowiska na jakim są zatrudnione.