Podsumowanie 5-letniej kadencji Zarządu

W związku z upływem 5-letniej kadencji Zarządu Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych przedstawił kadencyjne sprawozdanie, które zostało przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków OSOM.

Najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia w ciągu 5-letniej kadencji Zarządu:

 • Wprowadzenie zmian w systemie kształcenia opiekunów medycznych,
 • Wprowadzenie nowej podstawy programowej,
 • Wprowadzenie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, regulującej zawód opiekuna medycznego,
 • Wymienienie opiekuna medycznego z nazwy w tabeli minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia,
 • Prowadzenie i współprowadzenie wykładów i warsztatów dla opiekunów medycznych (m.in. stres, komunikacja, asertywność, przeciwdziałanie agresji, mindfulness, udzielanie wsparcia emocjonalnego przez opiekuna medycznego),
 • Zapewnienie członkom OSOM preferencyjnych warunków udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Opiekunów Medycznych,
 • Akademia Opiekuna Medycznego,
 • Cykl webinarów Środy z flebotomią,
 • Reprezentowanie opiekunów medycznych podczas wielu spotkań m.in. z Ministerstwem Zdrowia, Naczelną Radą Pielęgniarek, Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i wielu innych,
 • Udział w Zespole Trójstronnym, który dążył do zmian w wysokości wynagrodzenia w ochronie zdrowia,
 • Udział w posiedzeniach Komisji Zdrowia,
 • Udział w posiedzeniach Komisji Polityki Społecznej,
 • Udział w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych oraz innych konferencjach i webinarach,
 • Podjęcie współpracy z innymi organizacjami reprezentującymi opiekunów medycznych – Fundacją OpiekunMedyczny.com.pl oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Inicjatywa Pracownicza Opiekunów Medycznych i Kwalifikowanych,
 • OSOM prowadzi również stronę i grupę na portalu Facebook,
 • Odpowiedzieliśmy w tym czasie na tysiące maili, wiadomości i komentarzy, w których pomagaliśmy uzyskać opiekunom medycznym lepsze warunki pracy, wyjaśnialiśmy kwestie prawne i udzielaliśmy niezbędnego wsparcia,
 • OSOM wystąpiło do MZ o interpretacje prawne – m.in. dotyczącą tego, czy opiekun medyczny jest zawodem medycznym,
 • Opiniowaliśmy szereg ustaw i rozporządzeń, które dotyczyły opiekuna medycznego,
 • W trakcie pandemii pomagaliśmy w poszukiwaniu opiekunów medycznych do pracy w szpitalach tymczasowych i punktach pobrań,
 • Reagowaliśmy na oferty, które obejmowały personel medyczny, ale nie obejmowały opiekuna medycznego – bilety kolejowe czy ubezpieczenia.
 • Wyjaśnialiśmy kwestie dodatku covidowego i pomagaliśmy go uzyskać,
 • Objęliśmy patronat nad książką „Psychologia w pracy i zawodzie opiekuna medycznego”,
 • Objęliśmy patronat nad konferencjami/webinarami skierowanymi do opiekunów medycznych,
 • Wprowadziliśmy legitymacje członkowskie,
 • Prowadzimy comiesięczny „Live z OSOM”,
 • Zgłosiliśmy nieuczciwe kursy online do UOKIK,
 • Przeprowadziliśmy debatę „Opiekun medyczny – 14 lat później”.