Ustawa o niektórych zawodach medycznych podpisana przez Prezydenta RP

01.09.2023 została podpisana Ustawa o niektórych zawodach medycznych, która reguluje zawód opiekuna medycznego. Wejdzie ona w życie w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w Dzienniku Ustaw.

W najbliższym czasie powinna rozpocząć się praca nad rozporządzeniami do tych ustaw.

Pełen tekst dokumentu dostępny jest na stronie:

https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/3183_u/$file/3183_u.pdf