PRAKTYKI W PUNKCIE POBRAŃ ALAB LABORATORIA

Kolejna sieć punktów pobrań zachęca obecnych słuchaczy do praktyk zawodowych w ich placówkach – ALAB laboratoria


Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać wysyłając maila na adres: praktyki@alab.com.pl

Przypominamy, że podstawa programową przewiduje 6 tygodni (210 godzin praktyk), które należy odbyć w podmiotach leczniczych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Punkty pobrań stanowią takie miejsca i praktyki mogą być tam realizowane. Praktyki może zorganizować szkoła lub też możemy otrzymać skierowanie na praktyki i samodzielnie skontaktować się z pracodawcą.