Czy można dwa razy ukończyć kierunek opiekun medyczny?

Docierały do nas informacje, z których wynika, że niektóre szkoły kształcące w zawodzie opiekuna medycznego, wpisywały słuchaczy, którzy ukończyli kształcenie w poprzednim, rocznym systemie, wyłącznie na 3 semestr kształcenia w nowym systemie, zaliczając przedmioty z poprzedniego kształcenia na poczet dwóch semestrów nowej szkoły.

Jako, że praktyka ta wydała nam się wysoce podejrzana, wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji i Nauki z prośbą o odpowiedź, czy taka sytuacja jest zgodna z prawem.

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji i Nauki przekazał nam odpowiedź w której możemy przeczytać:

„Osoba, która ukończyła szkołę kształcącą w zawodzie, nie może być ponownie przyjęta do tej samej lub innej szkoły kształcącej w danym zawodzie. Nie jest możliwe zgłoszenie takiej osoby do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej i tym samym nie ma podstaw do naliczania dla takiego słuchacza stosownej kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej lub udzielania szkole dotacji z budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwestie dotyczące aktualizacji kwalifikacji osób, które uzyskały dyplom w zawodzie opiekun medyczny, w którym wyodrębniono kwalifikację odpowiednio Z.4., MS.04. lub MED.03., należą do właściwości Ministerstwa Zdrowia.”

Oznacza to zatem, że osoba która ukończyła szkołę na kierunku opiekun medyczny nie może drugi raz być kształcona w ramach tego samego zawodu i drugi raz zdobyć ten sam dyplom zawodowy. Wynika to z tego, że chociaż zmieniła się nazwa i symbol kwalifikacji zawodowej, to wciąż jest to kształcenie w ramach tego samego zawodu.

Pełna treść odpowiedzi dostępna jest na pod linkiem.

Jak wielokrotnie informowaliśmy Ministerstwo Zdrowia pracuje nad kursami kwalifikacyjnymi dla obecnych opiekunów medycznych, które rozpoczną się niebawem.

Gdy tylko pojawią się dalsze szczegóły będziemy o tym informować na naszej stronie – prosimy o jej śledzenie.