Podsumowanie letnich spotkań opiekunów medycznych

Czas by podsumować letnie spotkania opiekunów medycznych.

Podczas trwania projektu spotkaliśmy się w 7 miastach w Polsce – Lublinie, Wrocławiu, Tarnowie, Poznaniu, Gdyni, Katowicach i Warszawie.

Była to okazja do integracji opiekunów medycznych (zdarzało się, że właśnie na nich poznały się osoby pracujące w tym samym podmiocie leczniczym, na innych oddziałach), do wymiany doświadczeń, do rozmowy o trudnościach, do szukania wsparcia, do dowiedzenia się czegoś więcej o zawodzie, a przede wszystkim do spotkania innych opiekunów medycznych.

Poza aktywnymi zawodowo opiekunami medycznymi na spotkaniach brali udział również dyrektorzy placówek, którzy mogli przedstawić inną perspektywę, nauczyciele zawodu, osoby zainteresowane podjęciem nauki i słuchacze. Cieszy nas, że spotkało się to również z zainteresowaniem tych osób.

W spotkaniach w każdym mieście brało udział kilka-kilkanaście osób, niektórzy przejechali nawet kilkaset kilometrów by się na nie dostać!

Co dalej?

Planujemy kolejne spotkania w niektórych z tych miast, tam gdzie pojawiły się osoby zainteresowane dalszą organizacją spotkań. W przyszłości możliwe, że zostaną one rozszerzone o kolejne miasta, jednak na początku chcemy skupić się na tych miastach. Lokalne spotkania mają też na celu stworzenie zalążka lokalnych struktur OSOM, dzięki czemu będą możliwe kolejne działania, co wpłynie na dalszą poprawę sytuacji opiekuna medycznego.

Dziękujemy poniższym szkołom za udostępnienie sal do spotkań. Cieszy nas to, że są one zainteresowane nie tylko jak najlepszym kształceniem nowych opiekunów medycznych, ale przede wszystkim zależy im na dalszym rozwoju zawodu. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli również gościć w tych placówkach.

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta (Lublin)

Medicus-szkola.pl (Tarnów)

MEDYK Katowice – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach

CKZiU – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie

Informacje o kolejnych spotkaniach będziemy zamieszczać na naszej stronie i wysyłać mailowo do członków OSOM.

Do zobaczenia!

Przypominamy, że tego typu spotkania są możliwe tylko dzięki wsparciu członków. To dzięki Wam możemy w taki sposób działać i rozwijać ten zawód. Zachęcamy do dołączenia do OSOM – im jest nas więcej, tym więcej działań możemy realizować, a także w większej ilości miast się spotykać. Wszystkie informacje o członkostwie dostępne są na stronie: http://opiekunmedyczny.org/jak-zostac-czlonkiem/