Kariera

Oferty pracy i rozeznanie rynku

W związku z realizacją projektu

„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie” w ramach konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki,” jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych poszukuje

 1. Specjalisty ds. kwalifikacji sektorowej
  Wymagania:
  – dyplom opiekuna medycznego
  – bardzo dobra znajomość aktów prawnych dotyczących BCU oraz opiekunów medycznych
 2. Specjalistę ds. wsparcia technicznego
  Wymagania:
  – dyplom opiekuna medycznego
  – doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/webinarów za pomocą platformy Clickmeeting
  – doświadczenie w korzystaniu z platformy Moodle
 3. Koordynatora ds. merytorycznych
  Wymagania:
  – dyplom opiekuna medycznego
  – bardzo dobra znajomość aktów prawnych dotyczących opiekuna medycznego
  – doświadczenie w działalności w organizacjach pozarządowych
 4. Specjalistę ds. rekrutacji
  Wymagania:
  – dyplom opiekuna medycznego
  – bardzo dobra znajomość aktów prawnych dotyczących opiekuna medycznego oraz BCU
 5. Specjalistę ds. promocji internetowej
  Wymagania:
  – dyplom opiekuna medycznego
  – doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych skierowanych do opiekunów medycznych
 6. Specjalistę ds. obsługi kadrowo-płacowej
  Wymagania:
  – doświadczenie w obsłudze kadrowo-płacowej organizacji pozarządowych
  – doświadczenie w realizowaniu projektów unijnych
  – znajomość specyfiki środowiska opiekunów medycznych
 7. Trenerzy
  Wymagania:
  – dyplom opiekuna medycznego
  – bardzo dobra znajomość aktów prawnych dotyczących opiekuna medycznego oraz BCU
  – doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów lub wykładów skierowanych do opiekunów medycznych

  CV wraz z listem motywacyjnym proszę wysyłać na adres kontakt@opiekunmedyczny.org w tytule wpisując stanowisko.

  CV należy wysłać do 31.01.2024 (specjalista ds. kwalifikacji sektorowej/specjalista ds. obsługi kadrowo-płacowej) lub do 29.02.2024 (pozostałe).

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia – przedstawienia szacunkowej wyceny kosztów obsługi księgowo-kadrowej projektu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie” w ramach konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki,” jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych zaprasza do przedstawienia szacunkowej wyceny kosztów zamówienia polegającego na obsłudze księgowo-kadrowej projektu BCU w części realizowanej przez OSOM, w ramach procedury rozeznania rynku.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU.

 1. Niniejsze Rozeznanie (zapytanie) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).
 2. Szacunkową wycenę kosztów zrealizowania przedmiotu zapytania należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: kontakt@opiekunmedyczny.org do końca dnia 28.01.2024 r.
  Szacując wartość przedmiotu zapytania należy podawać ceny netto i brutto, z uwzględnieniem wartości ewentualnego podatku od towarów i usług.
 3. Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania lub wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania (niezbędne do przekazania z punktu widzenia wyceniającego) należy kierować pod adres e-mail: kontakt@opiekunmedyczny.org
 4. Okres trwania umowy – od 01.02.2024 do 30.06.2026