Decyzje podczas Walnego Zgromadzenia

W dn. 06.05.2023 odbyło się Walne Zgromadzenie podczas którego zostało przedstawione sprawozdanie finansowe i merytoryczne oraz zostały podjęte 4 uchwały:

  1. O przyjęciu ogólnych kierunków działań OSOM,
  2. O przyjęciu nowej wersji „katalogu czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego, uwzględniający kwalifikację MED.14,
  3. O wprowadzeniu formularza rejestracyjnego online dla nowych członków – nie będzie już konieczności wysyłania oryginału deklaracji pocztą lub skanu mailem,
  4. O podniesieniu rocznej składki członkowskiej do 150 zł i wpisowego do 20 zł od 2024 roku – podczas Walnego Zgromadzenia został złożony wniosek o zwiększenie do kwoty 120 zł, jednak w toku dyskusji członkowie zaproponowali i przegłosowali kwotę 150 zł. Poprzednia wysokość składki członkowskiej została przyjęta w 2017 roku i do tej pory nie została zmieniona – obowiązywała przez 7 lat.

W najbliższym czasie zamieścimy wszystkie informacje na stronie.