Posiedzenie Komisji Zdrowia

24.06.2021 odbyło się połączone posiedzenie Komisji Zdrowia wspólne z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny dotyczące sytuacji w opiece długoterminowej.

„Informacja Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia na temat sytuacji opieki długoterminowej w Polsce, w szczególności koordynacji, deinstytucjonalizacji i obecnej sytuacji kadrowej w opiece długoterminowej”.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych wzięło udział w spotkaniu, korzystając z prawa do zadawania pytań.

Komisja Zdrowia (ZDR) (sejm.gov.pl)