Projekt nowej podstawy programowej

Drodzy członkowie OSOM oraz wszyscy opiekunowie medyczni.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych jako organizacja reprezentująca zawód opiekuna medycznego została zaproszona do konsultacji projektu nowej podstawy programowej.

W związku z tym przesłaliśmy do naszych członków pełną treść projektu oraz dokładnie zaznaczone zmiany, jakie są planowane. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag (w tym również redakcyjnych – literówki, błędy stylistyczne itp.), które będą podstawą do utworzenia stanowiska OSOM w tej sprawie.

Jesteśmy w kontakcie z różnymi organizacjami, z którymi konsultujemy projekt i mamy już pierwsze uwagi. Najbliższy czas wykorzystamy na dotarcie do innych podmiotów których również będzie dotyczyła zmiana, które mamy nadzieję, udzielą komentarza na temat zmian, co pozwoli na wypracowanie stanowiska uwzględniającego nie tylko argumenty opiekunów medycznych, ale również i innych stron.

Zmiany w kształceniu opiekunów medycznych wchodzą w życie od 1 września, zatem nie ma to wpływu na obecnych opiekunów medycznych, ich już zdobyte kwalifikacje czy zakres obowiązków. Mają oni mieć możliwość uzupełnienia różnić w kwalifikacjach – będziemy informować, gdy tylko znane będą szczegóły. Niemniej jednak, by można było określić jak uzupełnić różnice najpierw muszą być one znane. Stąd też szczegóły będą znane nie wcześniej niż gdy projekt nowej podstawy programowej zostanie przyjęty, a zmiany w kształceniu wejdą w życie.

Poniżej można zapoznać się z proponowanymi celami kształcenia w zawodzie.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej

i niesamodzielnej

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14.

Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:

1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

3) doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;

4) współpracy z pielęgniarkami i lekarzami;

5) wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;

6) wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe;

7) wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego;

8) wykonywania wybranych czynności asystujących przy operacji;

9) asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

Pełna treść nowej podstawy programowej dostępna na stronie: dokument488085.pdf (rcl.gov.pl)