Walne Zgromadzenie 14.05.2022

Walne Zgromadzenie to najważniejsze wydarzenie w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Opiekunów Medycznych. Podczas niego członkowie decydują o przyszłości stowarzyszenia – debatują nad kierunkami działań, przyjmują ważne uchwały i wspólnie decydują w jaki sposób OSOM będzie działać.

W tym roku Walne Zgromadzenie zbiegło się z upływem 5 – letniej kadencji, w związku z czym niezbędny był wybór władz na kolejną kadencję.

Najważniejsze punkty Walnego Zgromadzenia:

  • Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021 rok,
  • Przedstawienie kadencyjnych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • Ustalenie kierunków działań OSOM.