Lipcowa podwyżka dla opiekunów medycznych

Szanowni Opiekunowie Medyczni,

W związku z pytaniami dotyczącymi lipcowej podwyżki zdecydowaliśmy się opublikować na naszej stronie małe podsumowanie tego, co ma się zmienić od dziś.

Uwaga! Przy kopiowaniu poniższej treści prosimy o podanie źródła. Zabronione jest kopiowanie wpisu bez podania źródła.

Zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1471) od 1 lipca wzrasta wynagrodzenie opiekunów medycznych, objętych tą regulacją.

W jaki sposób jest podwyższane wynagrodzenie?

O 20% różnicy pomiędzy obecną kwotą wynagrodzenia zasadniczego a  wynikającym z ustawy (0,64 * 4918 = 3147 zł brutto)

Na przykład:

Obecne wynagrodzenie zasadnicze 2600 zł brutto

Podwyższone zostanie o 20% różnicy pomiędzy 2600 zł a 3147 zł, czyli 109,4.

Od pierwszego lipca zatem wynagrodzenie pracownika wynosić będzie 2709,4 zł. Wszystkie kwoty to kwoty brutto. Wynagrodzenie zasadnicze nie jest kwotą do wypłaty lecz kwotą podstawową, zapisaną na umowie do której dopiero doliczane są wszystkie dodatki.

Kogo dotyczy ta ustawa?

Pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nie obejmuje zatem opiekunów medycznych zatrudnionych w DPS, w opiece środowiskowej lub domowej.

Do której grupy płacowej zaliczany jest opiekun medyczny?

10 grupa „inny pracownik wykonujący zawód medyczny”, ze współczynnikiem 0,64

Dlaczego wynagrodzenie nie wynosi 3147, tylko jest podwyższane do tej kwoty?

Zgodnie z brzmieniem ustawy od 2022 roku wynagrodzenie nie będzie mogło być niższe niż 0,64 * średnia krajowa (na ten rok byłoby to 3147). Do końca 2021 jednak, wynagrodzenie to będzie podwyższane o 20 % różnicy pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym a wynikającym z ustawy. Kolejna podwyżka przewidziana jest w lipcu 2021 roku.

Pracodawca nie uznaje opiekuna medycznego jako zawód medyczny i stosuje wskaźnik 0,58

Wskaźnik ten powinien być stosowany dla pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, który nie wymaga średniego wykształcenia. Opiekun medyczny jest zawodem medycznym (opinia Ministerstwa Zdrowia), zatem niewłaściwym jest stosowanie wskaźnika 0,58.

Nie jestem zatrudniony na stanowisku opiekuna medycznego. Czy obowiązuje mnie współczynnik 0,64?

Wszystko zależy od stanowiska i tego, jakie czynności są wykonywane. Jeśli jest to stanowisko, na które pracodawca wymaga wyłącznie wykształcenia podstawowego i nie wykonywane są czynności opiekuna medycznego to stosownym jest wskaźnik 0,58. W innym przypadku powinien być stosowany wskaźnik 0,64.

Pracodawca nie stosuje zapisów ustawy

W pierwszej kolejności należy zastanowić się, czy pracodawca jest podmiotem leczniczym. Jeśli jest, to musi stosować zapisy ustawy. W takim przypadku warto skonsultować sprawę z przyzakładowymi związkami zawodowymi lub Państwową Inspekcją Pracy.

Mam inne pytanie

Jako organizacja zrzeszająca i reprezentująca opiekunów medycznych chętnie odpowiemy na twoje pytania związane z treścią ustawy. Prosimy o kontakt poprzez e-mail lub wiadomość na stronie FB Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych.