Opiekun medyczny częścią „trójkąta bermudzkiego, który ma zatopić pielęgniarki i pielęgniarstwo”?

Opiekun medyczny częścią „trójkąta bermudzkiego, który ma zatopić pielęgniarki i pielęgniarstwo”?

W nawiązaniu do treści zamieszczonych na portalu pielegniarki.info.pl o tytule „Pielęgniarka – opiekun medyczny – technik pielęgniarstwa. Trójkąt bermudzki.” chciałbym udzielić pewnych wyjaśnień i sprecyzować nieprawdziwe informacje.

https://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/10140

We wpisie możemy zapoznać się ze stanowiskiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych dotyczącym utworzenia zawodu technik pielęgniarstwa. Stanowisko to opatrzone jest grafiką, która opisuje „trójkąt bermudzki” (pielęgniarka-opiekun medyczny-technik pielęgniarstwa), który ma „zatopić pielęgniarstwo i pielęgniarki”.

Przez długi czas w systemie opieki zdrowotnej nie istniał formalnie zawód, który wspomagałby pracę pielęgniarek. Pomoc sprawowały salowe czy sanitariusze – zatem osoby, których praca była zupełnie inna i które również nie posiadały wykształcenia w kierunku opieki nad pacjentem. Obecnie coraz częściej szpitale decydują się na zlecenie usług porządkowych firmom zewnętrznym, przez co salowe nie mogą już wspierać pielęgniarek w opiece nad pacjentem.

W związku ze zdobywaniem coraz szerszych kompetencji zawodowych przez pielęgniarki i zmniejszającą się ich liczbą, pojawiła się potrzeba odciążenia pielęgniarek w wykonywaniu podstawowych czynności przy pacjencie – zaspokajaniu podstawowych potrzeb bio-psycho-społecznych czy pielęgnacji.

Dodatkowym impulsem do stworzenia zawodu opiekuna medycznego był fakt, iż podobne zawody istnieją w innych krajach (chociażby healthcare assistant w Wielkiej Brytanii). Znacząco odciążają one w pracy pielęgniarki, zastępując je w podstawowych czynnościach jak karmienie czy dbanie o higienę pacjenta. Ułatwiło to delegowanie pielęgniarek do czynności bardziej specjalistycznych, wymagających dłuższego kształcenia, jak również zwiększyło ilość osób sprawujących opiekę nad pacjentem wpływając pozytywnie na jakość opieki ale i komfort pracy pielęgniarek i całego zespołu medycznego.

Opiekun medyczny jako zawód został zatem stworzony w celu odciążenia pielęgniarek oraz zwiększenia ilości personelu sprawującego opiekę nad pacjentem. Nigdy nie był przewidziany jako zawód „zastępujący” pielęgniarki, nie jest też rozwiązaniem problemu zbyt małej ilości pielęgniarek w Polsce, a jedną z form pomocy w rozwiązaniu tego kryzysu. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych jest za tym by lepiej wprowadzić zawód opiekuna medycznego do systemu opieki zdrowotnej – co przyniesie korzyści również pielęgniarkom, ale również jest przeciwko jakimkolwiek próbom zastąpienia pielęgniarek innymi zawodami. Należy zauważyć, że pielęgniarki są istotnym ogniwem systemu opieki zdrowotnej w Polsce, które nie może zostać zastąpione.

Do twórcy artykułu apeluję o nie zamieszczanie nieprawdziwych informacji, jakoby opiekun medyczny miał „zatopić pielęgniarstwo i pielęgniarki” lub zamieszczanie stosownego komentarza wyjaśniającego stanowisko portalu. Ze swojej strony zapewniam o otwartości na udzielenie wszelkich informacji na temat opiekuna medycznego, co z pewnością zwiększy wartość merytoryczną przyszłych wpisów oraz pozwoli na uniknięcie rażących błędów i nieprawdziwych informacji. Proszę również o więcej szacunku dla przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz otwartość i próbę rozmowy zanim w jakikolwiek sposób zostanie oceniony czy to zawód opiekuna medycznego czy też inny.

Prezes Zarządu

Bartosz Mikołajczyk