Podsumowanie 2018 roku.

Drodzy Opiekunowie Medyczni!

Najwyższy czas podsumować działania, które Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych realizowało w ubiegłym roku.

Jesteśmy obecnie jedynym stowarzyszeniem, które reprezentuje i działa na rzecz rozwoju i promocji zawodu opiekuna medycznego.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba, która zdobyła dyplom zawodowy opiekuna medycznego lub jest w trakcie nauki (więcej informacji w zakładce „Jak zostać członkiem”).

Prowadzimy również grupę na portalu Facebook (https://www.facebook.com/groups/935903823167207/), która służy wymianie informacji, dzieleniu się pomysłami jak również jednoczy przedstawicieli naszego zawodu.

Członkowie Stowarzyszenia mieli również możliwość udziału w warsztatach dotyczących radzenia sobie ze stresem, komunikacji czy asertywności ale i również z zakresu przeciwdziałania agresji i mobbingu w miejscu pracy opiekuna medycznego.

Poza tymi działaniami cały czas reprezentujemy opiekunów medycznych podczas spotkań w Ministerstwie Zdrowia, różnego rodzaju konferencji i spotkań na różnym szczeblu.

Zależy nam na rozwoju naszego zawodu, dlatego zamierzamy kontynuować i rozszerzać działania. Jednak by to robić mamy prośbę – dołącz do nas! Jeśli masz pomysły jak możemy działać to chętnie ich wysłuchamy i wprowadzimy w życie!

Dziękujemy, że jesteście z nami i nas wspieracie!

Co dalej?

W 2019 roku planujemy kontynuowanie podjętych działań, przede wszystkim:

  • Dalej będziemy promować i reprezentować zawód opiekuna medycznego, a także brać udział w realizacji zapisów Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce w zakresie dotyczącym opiekuna medycznego,
  • Planujemy dalsze, bezpłatne warsztaty dla członków Stowarzyszenia. Na pewno będą to warsztaty z zakresu przeciwdziałania agresji i mobbingu w miejscu pracy opiekuna medycznego, mindfulness i innych działań pomagających radzić sobie ze stresem a także inne w zależności od propozycji członków,
  • Planujemy również połączenie Walnego Zgromadzenia z Ogólnopolską Konferencją Opiekunów Medycznych (w tym roku we Wrocławiu), dzięki czemu udział byłby bezpłatny dla wszystkich członków. Podczas spotkania będziemy mogli nie tylko zapoznać się z wartościowymi wykładami, ale również zadecydować o przyszłości Stowarzyszenia i podejmowanych działaniach.

Pamiętaj! To sami członkowie decydują, jakie działania podejmuje Stowarzyszenie. W najbliższym czasie będziemy pytać członków jakie działania powinny zostać podjęte, jak również głosować nad nimi na Walnym Zgromadzeniu. Masz zatem wpływ na Stowarzyszenie. Dołącz do nas!