Podsumowanie 2021 roku

To był kolejny rok wytężonych działań Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych. Dzięki naszym działaniom udało się wprowadzić zmianę w podstawie programowej, a także dzięki naszym działaniom udało się doprowadzić do porozumienia, które wymieni z nazwy opiekuna medycznego w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych.

Chociaż to najważniejsze działania i przynoszące największe zmiany dla opiekunów medycznych (wzrost wynagrodzenia, rozszerzenie kompetencji czy nowe miejsca pracy) to nie jedyne działania. Było tego znacznie więcej!

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze dokonania OSOM w tym roku -oczywiście nie są to wszystkie inicjatywy – nie mówimy tu jeszcze o setkach wiadomości, dziesiątkach maili, telefonów i spotkań, które prowadzą nas do najważniejszego celu – rozwoju zawodu.

Wszystko to jest możliwe tylko dzięki członkom OSOM, którzy sami decydują o kierunkach działania. Zatem zobacz listę i dołącz do nas! Tych działań może być jeszcze więcej, to zależy tylko od Ciebie!

Kliknij powyżej by dowiedzieć się jak zostać członkiem OSOM.

Działania OSOM w 2021 roku:

 • OSOM jako jedyna grupa reprezentująca opiekunów medycznych zgłaszała swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, dzięki czemu wprowadzono korzystne dla uczniów zmiany w stosunku do projektu:
  • zmiana formy kształcenia dzienna lub stacjonarna (w projekcie tylko dzienna),
  • wydłużenie kształcenia do 1,5 roku (a nie 2),
  • usunięcie kształcenia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (o co OSOM zabiegało od dłuższego czasu).
 • Jako jedyna organizacja reprezentowaliśmy opiekunów medycznych podczas konsultacji społecznych nowej podstawy programowej, dzięki czemu uwagi środowiska opiekunów medycznych mogły zostać wyartykułowane.
 • Jako jedyna organizacja reprezentowaliśmy opiekunów medycznych podczas prac Zespołu Trójstronnego – zgłaszane uwagi zaowocowały porozumieniem, które zakłada, że opiekun medyczny zostanie wymieniony z nazwy w tabeli wynagrodzeń, oraz zwiększy się współczynnik do 0,86 średniego wynagrodzenia.
 • Zgłosiliśmy nieuczciwe kursy online opiekuna medycznego do UOKIK.
 • Objęliśmy patronatem webinar organizowany w ramach Akademii Winncare: Profilaktyka odleżyn. Jak poprawić jakość życia pacjentów długotrwale unieruchomionych?
 • Wystawiliśmy rekomendację dla portalu bliskochorego.pl, jak również wzięliśmy udział w konferencji organizowanej przez Puckie Hospicjum, będącej operatorem portalu.
 • Zareagowaliśmy również na kłamstwa pewnego portalu pielęgniarskiego, który wprowadzał w błąd twierdząc, że opiekunowie medyczni będą uczeni wkłuć doszpikowych czy iniekcji domięśniowych. Niestety informacje z tego, wybitnie nierzetelnego portalu były kopiowane przez niektóre osoby (i niestety szkoły policealne też) bez jakiejkolwiek weryfikacji prawdziwości tego. Od zawsze zależało nam na rzetelnej dyskusji, a nie na straszeniu czymś, czego nie ma.
 • W maju odbyło się Walne Zgromadzenie, czyli najważniejsze wydarzenie w stowarzyszeniu. Podczas niego członkowie decydowali o dalszych działaniach OSOM oraz o tym, jak te działania będą realizowane. To o tyle ważne, że to członkowie (a zatem sami opiekunowie medyczni) decydują o kierunkach działań stowarzyszenia, a zatem i o tym, jak będzie wyglądała przyszłość zawodu.
 • W maju obchodziliśmy również kolejny Dzień Opiekuna Medycznego. Na ręce zarządu wiele organizacji i osób złożyło życzenia dla wszystkich opiekunów medycznych.
 • W związku z wejściem w życie nowelizacji o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych wyjaśnialiśmy zapisy tejże na naszej stronie czy podczas comiesięcznych liveów, pomagaliśmy również w przypadku nieprawidłowości. Wyjaśnialiśmy też kwestię dodatków covidowych, dzięki czemu wiele osób uzyskało je.
 • Reprezentowaliśmy opiekunów medycznych podczas wielu spotkań, m.in. podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, spotkań z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych.
 • Braliśmy udział w VI Kongresie Wyzwań Zdrowotnych, XVI Forum Rynku Zdrowia, XV Ogólnopolskiej Konferencji „Magia współpracy interdyscyplinarnej w pielęgniarstwie – Głos pielęgniarek diabetologicznych.
 • Podjęliśmy decyzję o rezygnacji z członkostwa w Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”, co było związane z notorycznym ignorowaniem głosu opiekunów medycznych, brakiem reakcji na pisma, które wysyłaliśmy do Zarządu Koalicji, a także wybitnie jednostronnymi stanowiskami Zarządu Koalicji, które były działaniem na szkodę zawodu opiekuna medycznego. Była to decyzja podjęta podczas Walnego Zgromadzenia przez członków OSOM.
 • Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia oraz wieloma innymi podmiotami, gdzie cały czas działamy na rzecz dalszych zmian (w tym zmian prawnych) dotyczących opiekuna medycznego.
 • We wrześniu wsłuchując się w głos środowiska opiekunów medycznych ujęliśmy w pięciu punktach najważniejsze zadania i potrzeby jakie stoją przed naszym zawodem.
 • Podjęliśmy współpracę z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Inicjatywa Pracownicza Opiekunów Medycznych i Kwalifikowanych. To pierwszy, ogólnopolski związek zawodowy zrzeszający opiekunów medycznych. Jest to również realizacja hasła, które przyświecało nam od początku OSOM – jednoczenie środowiska i działanie razem na rzecz opiekunów medycznych, dzięki współpracy wiele zmian może być wprowadzonych szybciej.
 • Współorganizowaliśmy z Fundacją OpiekunMedyczny.com.pl debatę „Opiekun medyczny – 14 lat później” podczas której omawialiśmy zmiany, które miały miejsce na przestrzeni 14 lat istnienia zawodu jak i wyzwania na przyszłość.

Poza tym podczas comiesięcznych liveów organizowanych za pomocą portalu Facebook informowaliśmy o zmianach dotyczących zawodu i wyjaśnialiśmy wszelkie wątpliwości. Podobnie na naszej grupie na Facebooku oraz stronie. Dla wielu osób jest to najważniejsze i najbardziej rzetelne źródło informacji.

Wszystkie te działania mogły zostać zrealizowane wyłącznie dzięki członkom oraz osobom wspierającym OSOM. Silna i dobrze działająca organizacja reprezentująca opiekunów medycznych jest niezwykle ważna – przykładem mogą być zmiany, które nie wydarzyły by się gdyby nie OSOM lub które byłyby mniej korzystne.

Kolejny rok rozpoczynamy od kontynuacji działań – chcemy by miejsce opiekuna medycznego w systemie ochrony zdrowia jak i opieki społecznej było wyraźne, a warunki pracy jak najlepsze.