Ustawa o niektórych zawodach medycznych przyjęta przez Senat!

To niezwykle ważna chwila dla opiekunów medycznych!

Ustawa o niektórych zawodach medycznych została przyjęta przez Senat. Oznacza to, że już niedługo opiekunowie medyczni będą zawodem ustawowo uregulowanym. Jest to niewątpliwie ważny dokument, który nie tylko polepszy warunki pracy opiekunów medycznych ale przede wszystkim zapewni jeszcze lepszą jakość opieki nad pacjentami.

W związku z ogromem prac, wieloma spotkaniami, na których mogliśmy przedstawić stanowisko opiekunów medycznych chcielibyśmy podziękować Ministrowi Zdrowia Panu Adamowi Niedzielskiemu, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Panu Piotrowi Bromberowi, a także Pani Edycie Gadomskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych.

Stworzenie tego dokumentu to również ogromny wysiłek pracowników Ministerstwa Zdrowia którym jesteśmy niezwykle wdzięczni za zaangażowanie w rozwój tak niezwykle potrzebnego zawodu. Mamy nadzieję na dalszą dobrą współpracę, która będzie przynosić korzyści opiekunom medycznym, innym zawodom medycznym a przede wszystkim pacjentom.