Walne Zgromadzenie 14.05.2022

14.05.2022 w godzinach 8:00 – 10:00 Katowicach odbędzie się Walne Zgromadzenie.

To najważniejsze wydarzenie w Stowarzyszeniu, podczas którego będziemy głosować nad dalszymi kierunkami działań, omawiać sprawozdanie finansowe i merytoryczne. Każdy z członków może zgłosić tematy, które chce omówić.

W tym roku będziemy również wybierać nowy Zarząd. Prosimy o zgłaszanie kandydatów – szczegóły zostały wysłane do członków na maila.