Walne zgromadzenie 19.09.2020

Drodzy członkowie.

Za nami kolejne Walne Zgromadzenie, czyli najważniejsze spotkanie w Stowarzyszeniu. Podczas niego członkowie decydują o dalszych działaniach OSOM.

Spotkanie w tym roku odbyło się za pomocą komunikatora internetowego. Decyzja Zarządu spowodowana była ogłoszonym stanem epidemii w Polsce.

Na początku przedstawione zostały działania podjęte przez OSOM w 2019 roku. Zainteresowane osoby odsyłamy do wpisu dostępnego na stronie http://opiekunmedyczny.org/podsumowanie-2019-roku/ w którym dokładnie opisane są podjęte działania w 2019 roku.

Nieodzownym elementem jest też dyskusja na temat finansów. Stawiamy zawsze na pełną przejrzystość. Przedstawiliśmy członkom dokładne przychody oraz dokładne rozliczenie wydatków wraz z dokładnym wyjaśnieniem na co zostały spożytkowane te środki. Nie ma dla nas miejsca na niejasności i Zarząd chętnie wyjaśnia członkom wszystkie sprawy, co ma miejsce co roku podczas Walnego Zgromadzenia. Prace OSOM oparte są w większości na zasadzie wolontariatu. OSOM w 2019 nie zatrudnia stałych pracowników, nie zawarł też umów o pracę lub umów zlecenie. Osoby zasiadające w Zarządzie nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia.

W dalszej części przybliżone zostały zrealizowane zadania w tym roku i takie, które wciąż trwają.

Kolejnym punktem obrad była dyskusja nad tym, jakie działania powinno podjąć OSOM w tym i przyszłym roku. Członkowie OSOM mogli zgłaszać swoje propozycje i w ten sposób realnie wpływać na zmiany dotyczące naszego zawodu.

W związku ze zmianami w podstawie programowej zaktualizowane zostały dwa dokumenty Stowarzyszenia – Katalog czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego oraz projekt dokumentacji opiekuna medycznego. Oba dokumenty są już w nowej wersji zamieszczone na stronie.

Członkowie OSOM zadecydowali również o przyjęciu wzoru legitymacji członkowskiej. Dzięki temu łatwiej będą mogli oni zidentyfikować się ze Stowarzyszeniem oraz pokazać innym, dlaczego warto należeć do nas.

Na tym zakończyły się obrady Walnego Zgromadzenia.

Kolejne WZ odbędzie się 15.05.2020 w Katowicach.

Pamiętajcie, że Walne Zgromadzenie to moment, kiedy możecie zgłaszać swoje pomysły, dzielić się doświadczeniami i w ten sposób wpływać na kształt Stowarzyszenia.

Ale wszelkie pomysły możecie też zgłaszać mailowo czy też zamieszczać na stronie i grupie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych na portalu Facebook.

Do zobaczenia!