Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia

Drodzy Uczestnicy,

z troski o Państwa bezpieczeństwo oraz w zgodzie z najnowszymi wskazaniami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19 zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych podjął decyzję o zmianie terminu Walnego Zgromadzenia oraz V Ogólnopolskiej Konferencji Opiekunów Medycznych, planowanej na 9.05.2020 w Katowicach.

Nowy termin Konferencji to 19 września 2020 (sobota) – w tym samym miejscu, tj. Centrum Konferencyjne przy ul. Jordana 18 w Katowicach.

Rezerwacje zachowują ważność w nowym terminie.

Program, ani inne ustalenia dotyczące Konferencji nie ulegają zmianie.

W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku,

Bartosz Mikołajczyk

Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych