11 września – protest pracowników ochrony zdrowia

11 września w Warszawie o 12:00 odbędzie się protest pracowników ochrony zdrowia.

Oprócz pilnego spotkania z Premierem RP Komitet postuluje o:

  1. znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB)
  2. zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej
  3. zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń
  4. podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – jesteśmy krajem UE a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej
  5. zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych popiera te postulaty. Dodatkowo jako organizacja zrzeszająca i reprezentująca włączymy się do inicjatywy. Będziemy na miejscu reprezentować opiekunów medycznych.

Zachęcamy do dołączenia do nas! Każdy opiekun medyczny, niezależnie czy jest członkiem OSOM, jest mile widziany. Wszystkie informacje na temat udziału zamieszczać będziemy na bieżąco na naszej stronie oraz naszej grupie na Facebooku:

https://www.facebook.com/groups/935903823167207/

Zbieramy również środki na zakup banerów z którymi przemaszerujemy tego dnia. Prosimy o wsparcie:

Banery na akcję protestacyjną – opiekun medyczny | zrzutka.pl

Do zobaczenia!