Gratulacje dla nowego Ministra Zdrowia

W dniu dzisiejszym Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych, jako organizacja reprezentująca opiekunów medycznych, złożyło na ręce nowego Ministra Zdrowia Pana Adama Niedzielskiego gratulacje w związku z objęciem tej funkcji.

Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę, której zwieńczeniem będzie ustawa, która właściwie ureguluje zawód opiekuna medycznego i jego miejsce w systemie opieki zdrowotnej.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych jest otwarte na dalszą współpracę i mamy nadzieję, że pomimo zmiany, działania, które zostały już podjęte w tej sprawie, zostaną niedługo zakończone.