Komunikat Zarządu OSOM nr 1 z dnia 28.03.2020

W nawiązaniu do artykułu „Opiekunowie medyczni do laboratorium” opublikowanego 26.03.2020 w Dzienniku Gazeta Prawna, Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych informuje:

W dniu 23.03 otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia prośbę o zorganizowanie „grupy chętnych opiekunów medycznych, którzy po realizacji odpowiedniego przeszkolenia będą gotowi do podjęcia zadań polegających na przeprowadzaniu ww. testów” (na obecność koronawirusa SARS-CoV-2). Do tej pory oczekujemy dalszych wytycznych, które bardziej szczegółowo określą rolę opiekunów medycznych w tym zadaniu.

Pełna treść artykułu „Opiekunowie medyczni do laboratorium” opublikowana 26.03.2020 w czwartkowym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna nie była nam znana przed publikacją. Rozmowa telefoniczna z autorką artykułu nie dotyczyła rodzajów rodzaju testów, które miałby wykonywać opiekun medyczny, jednak podejrzewaliśmy, że będą to raczej testy wykonywane w warunkach kwarantanny domowej. Bez pełnych wytycznych z Ministerstwa Zdrowia nie mogliśmy udzielić jednak bliższych informacji. Stąd też nie zgadzamy się z sugestią, że osoby z dyplomem opiekuna medycznego miałyby wykonywać badania w warunkach laboratoryjnych, która zawarta była w tytule artykułu.

Informacja podana w artykule, iż „nie udało się nam potwierdzić tych informacji w MZ” dotyczy stanu na czas zamknięcia wydania. Autorka otrzymała potwierdzenie z MZ w późniejszym terminie, które jasno wskazuje, że analiza możliwości włączenia opiekuna medycznego do badań na obecność koronawirusa dotyczy pobierania wymazów celem wykonywania tych badań. Informacja ta przyszła jednak już po zamknięciu numeru.

Komentarz rzecznika prasowego został opublikowany w artykule „Koronawirus. Ministerstwo Zdrowia zatrudnia studentów do pobierania testów na koronawirusa” opublikowanym przez Dziennik Zachodni: „Analizujemy możliwość zaangażowania chętnych opiekunów medycznych oraz studentów kierunków medycznych do pobierania wymazów celem wykonania testów na obecność koronawirusa, w szczególności wobec osób przebywających na kwarantannie, ale decyzje ostateczne w tej kwestii nie zapadły – mówi 25 marca 2020 r. dla „Dziennika Zachodniego” Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ministra zdrowia.”

Oczywistym dla OSOM (co nie wybrzmiało w artykule) jest, że rolą opiekunów medycznych nie będzie wykonywanie testów w laboratoriach, gdyż nie posiadają oni niezbędnej wiedzy i kompetencji. A zatem, tylko w kontekście pobierania prób od osób objętych kwarantanną, należy zatem interpretować słowa wiceprezesa zarządu o „krótkim szkoleniu stanowiskowym”.

W związku z obecna sytuacją epidemiologiczną opiekun medyczny mógłby wspierać pozostały personel medyczny właśnie poprzez pobieranie prób i dostarczanie ich do laboratorium, które wykonywałoby badania molekularne, co prawdopodobnie jest intencją Ministerstwa Zdrowia. Z posiadanych informacji nic nie wskazuje na planowane użycie tzw. testów kasetkowych (immunologicznych), ale jak wspomnieliśmy na początku – na szczegółowe informacje w tym zakresie musimy zaczekać do czasu otrzymania ich od Ministerstwa Zdrowia.

Wspomniane czynności nie wymagają od opiekunów medycznych długotrwałego szkolenia, jak również dzięki temu diagności laboratoryjni będą mogli skupić się na wykonywaniu badań laboratoryjnych, a nie na wyjazdowym pobieraniu próbek do badania. Opiekun medyczny nie jest zawodem, który może pracować w laboratorium. Tylko odpowiednio wyszkoleni diagności laboratoryjni gwarantują prawidłowe i rzetelne wykonanie badań laboratoryjnych. Profesjonalizm i rzetelność badań laboratoryjnych, nad którymi czuwają diagności laboratoryjni, jest gwarantem podejmowania odpowiedzialnych decyzji o leczeniu pacjenta.

Mamy nadzieję, że w momencie gdy bliżej znane będą plany Ministerstwa w tym zakresie, zarówno opiekunowie medyczni jak i diagności laboratoryjni będą mogli w sposób efektywny i profesjonalny, a przede wszystkim bez niepotrzebnych i negatywnych emocji współpracować na rzecz walki z epidemią SARS-CoV-2.

 

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych