Opiekun medyczny okiem kandydatów na Prezydenta RP

Drodzy opiekunowie medyczni,

W związku z nadchodzącymi wyborami postanowiliśmy zadać kandydatom na Prezydenta RP dwa pytania dotyczące opiekuna medycznego, aby dowiedzieć się jak widzą oni nasz zawód i jego rolę w systemie opieki zdrowotnej.

1. Jak widzi Pan rolę opiekuna medycznego w systemie opieki zdrowotnej?
2. Jakie działania w przypadku wyboru na Urząd Prezydenta RP dążące do uregulowania statusu prawnego tego zawodu oraz poprawy warunków pracy i płacy będzie Pan podejmował?

Maila o takiej samej treści wysłaliśmy 08.06 do komitetów wyborczych 10 kandydatów na Prezydenta, dodatkowo podjęliśmy również próbę kontaktu telefonicznego i/lub poprzez media społecznościowe.

Otrzymaliśmy 3 odpowiedzi od komitetów wyborczych, które prezentujemy poniżej w kolejności alfabetycznej. Jeśli otrzymamy dodatkowe odpowiedzi zaktualizujemy wpis.

Krzysztof Bosak

Szymon Hołownia

Władysław Kosiniak-Kamysz