Walne Zgromadzenie Członków

Drodzy Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych.

11 maja 2019 we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie. Podczas tego wydarzenia przedstawiliśmy działania podjęte przez Stowarzyszenie w 2018 roku.

Najważniejsze działania w 2018 roku:

 • Promowanie zawodu oraz merytoryczne spotkania na różnym szczeblu w celu zmian prawnych dotyczących zawodu OM
 • Szkolenia i warsztaty dla członków ze zniżką lub bezpłatnie
 • Reprezentowanie grupy zawodowej

W dalszej części spotkania członkowie decydowali o przyszłych działaniach Stowarzyszenia a także przyjęliśmy kilka dokumentów.

Najważniejsze punkty spotkania:

 • Przyjęliśmy „Katalog czynności opiekuna medycznego”
 • Przyjęliśmy projekt dokumentacji opiekuna medycznego
 • Przyjęliśmy wzór pieczątki opiekuna medycznego
 • Przyjęliśmy uchwałę powołującą „Akademię Opiekuna Medycznego”

Jeśli chodzi o działania Stowarzyszenia na rok 2019/2020 przede wszystkim będą to:

 • Dalsza reprezentacja zawodu na wszystkich szczeblach
 • Promowanie rozwiązania dotyczącego nowej kwalifikacji na podbudowie OM – flebotomii
 • Dalsze szkolenia, warsztaty i konferencje dla OM – w tym poprzez e-learning (chcemy by rozwój osobisty w ramach Stowarzyszenia był dla Członków bezpłatny lub jak najbardziej dostępny)
 • Lobbowanie na rzecz zmian prawnych dotyczących zawodu OM
 • Członkowie zgłosili potrzebę stworzenia legitymacji członkowskich

Oczywiście staramy się reagować na bieżąco by działania były jak najskuteczniejsze.

Nie zrobimy jednak tego bez was! Dołączcie do nas. Im jest nas więcej tym lepiej i skuteczniej możemy działać na rzecz naszego zawodu! Nie musisz aktywnie działać, wystarczy że będziesz z nami 🙂