Opiekun medyczny nie wymaga żadnego przygotowania?

Senator Stanisław Gawłowski z Platformy Obywatelskiej na posiedzeniu Senatu w dniu 26.11.2020 stwierdził, że opiekun medyczny nie wymaga żadnego przygotowania.


Jako organizacja reprezentująca ten zawód nie przyzwalamy na takie krzywdzące nas opinie, zwłaszcza padające z ust polityków. Nie zgadzamy się na deprecjacje zawodu i podważanie jego istotności.


W związku z tym przesłaliśmy senatorowi dziś swój stanowczy sprzeciw w którym również wyjaśniliśmy jak wygląda kształcenie opiekunów medycznych oraz jakie czynności wykonuje. Mamy nadzieję, że senator przyszłe wypowiedzi dotyczące om będzie opierał na sprawdzonych informacjach.