Podsumowanie 2020 roku

Za nami kolejny rok działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych. Czas ten, z powodu pandemii, był szczególnym wyzwaniem, podczas którego opiekunowie medyczni mieli też możliwość pokazania jak istotnym są elementem systemu ochrony zdrowia.

Dziękujemy wszystkim członkom OSOM za dzielenie się pomysłami i inicjatywami. Dziękuję również tym osobom, które były członkami i jedynie opłacały składki członkowskie – rozumiem, że nie każdy może zaangażować się bardziej, jednak samo opłacanie składek jest niezwykle ważne, gdyż daje środki Stowarzyszeniu do dalszego działania.

Przypominam również, że każde Stowarzyszenie działa w sposób, jaki chcą jego członkowie. Także to oni decydują jakie działania podejmie OSOM, to oni decydują o kształcie opinii które przesyłamy do Ministerstw, a zatem to sami członkowie, dzięki swojemu zaangażowaniu decydują o przyszłości tego zawodu. Czy ty też chcesz mieć na to wpływ? Jeśli tak, to dołącz do nas. Jeśli jednak chcesz tylko biernie się przyglądać i nie mieć żadnego wpływu na to co się dzieje z opiekunami medycznymi to jak najbardziej masz taką możliwość – nie zmusimy cię do zaangażowania. Jednak im jest nas więcej tym szybciej wprowadzimy te zmiany 🙂

Na obecną chwilę jesteśmy jedyną organizacją, o zasięgu ogólnopolskim, która jednoczy i reprezentuje opiekunów medycznych.

Działania podjęte przez OSOM w 2020 roku:

 1. Udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Pracy w Olsztynie – opiniowanie zasadności utworzenia kierunku opiekun medyczny,
 2. Minimalne wynagrodzenie opiekuna medycznego – na początku roku oraz w lipcu przybliżyliśmy dokładniej zapisy Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych, odpisaliśmy również na wiele komentarzy i wiadomości w tym zakresie,
 3. Reprezentowaliśmy opiekunów medycznych podczas inauguracji kampanii „Nursing Now” w Ministerstwie Zdrowia
 4. W związku z pandemią włączyliśmy się w poszukiwania opiekunów medycznych do pobierania wymazów na obecność koronawirusa. Zainteresowanie opiekunów medycznych pomocą w testowaniu przeszło nasze najśmielsze oczekiwania za co bardzo dziękujemy!
 5. W związku z inicjatywami prywatnych podmiotów, które oferowały specjalne promocje dla personelu medycznego, a które początkowo nie obejmowały opiekunów medycznych, interweniowaliśmy w tych sprawach, dzięki czemu opiekunowie medyczni mogli skorzystać z ubezpieczenia Avivy jak również z biletu miesięcznego Polregio i Kolei Wielkopolskich za 1 zł,
 6. W maju, w związku z przełożeniem terminu Walnego Zgromadzenia, zorganizowaliśmy wirtualne spotkanie z Zarządem OSOM, podczas którego odpowiadaliśmy na wasze pytania,
 7. 14 maja, czyli w Dzień Opiekuna Medycznego, OSOM jak co roku włączyło się w jego obchody,
 8. Jako jedyna organizacja skierowana do opiekunów medycznych wyjaśnialiśmy dokładniej jak wygląda kwestia dodatków dla personelu medycznego – publikowaliśmy posty na stronie, odpowiadaliśmy na komentarze i wiadomości oraz organizowaliśmy webinary,
 9. W związku z wyborami prezydenckimi zadaliśmy pytanie kandydatom o to, jak widzą nasz zawód,
 10. Z powodu obostrzeń na terenie kraju w tym roku zmuszeni zostaliśmy do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia całkowicie online, jak również w innym terminie. Walne Zgromadzenie to najważniejszy dzień dla OSOM – podczas niego podejmowane są decyzje dotyczące kierunków działań, rozmawiamy na temat przyszłości zawodu i tego, jak OSOM powinno reprezentować opiekunów medycznych, podczas niego przedstawiliśmy również informacje dotyczące finansów OSOM,
 11. Członkowie OSOM mieli możliwość bezpłatnego uczestnictwa w V Ogólnopolskiej Konferencji Opiekunów Medycznych, której nasze stowarzyszenie było współorganizatorem,
 12. Członkowie OSOM bezpłatnie uczestniczyli w webinarze „Udzielanie wsparcia emocjonalnego przez opiekuna medycznego.”,
 13. Decyzją Walnego Zgromadzenia wprowadzone zostały legitymacje członkowskie, które zostały rozesłane członkom OSOM,
 14. Przyjęliśmy również zaktualizowany Katalog czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego oraz wzór dokumentacji opiekuna medycznego,
 15. Na ręce nowego Ministra Zdrowia złożyliśmy gratulacje w związku z zajęciem nowego stanowiska,
 16. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych objęło patronatem webinar „Pacjent i opiekun. Komfort i bezpieczeństwo opiekuna i pacjenta podczas przemieszczania”, organizowanym przez Winncare,
 17. Do naszej Akademii Opiekuna Medycznego dołączyliśmy nowe prezentacje,
 18. W związku z sytuacją epidemiologiczną i utworzeniem szpitali Covidowych na naszej stronie zamieszczaliśmy informacje o aktualnych ofertach pracy,
 19. Od listopada, 14 dnia każdego miesiąca, prowadzimy na naszym Facebooku comiesięczne transmisje, podczas których omawiamy działania OSOM, najważniejsze kwestie i wydarzenia oraz odpowiadamy na pojawiające się pytania,
 20. Zareagowaliśmy na negatywną opinię Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczącą rozszerzenia kompetencji opiekuna medycznego – uważamy, że decyzje dotyczące opiekuna medycznego nie mogą być podejmowane wyłącznie przez środowisko pielęgniarek i muszą być konsultowane z reprezentantami opiekunów medycznych. Pokazuje to również jak ważne jest posiadanie silnej reprezentacji zawodu,
 21. Federacja Szpitali Polskich również negatywnie wypowiedziała się na temat rozszerzenia kompetencji opiekuna medycznego, sugerując konieczność powstania nowego zawodu, który jednak byłby tym samym czym opiekun medyczny po zwiększeniu zakresu kompetencji. Po przesłaniu naszej odpowiedzi na to stanowisko Zarząd OSOM spotkał się z Prezesem PFSz, podczas którego omawialiśmy jak mógłby wyglądać zawód opiekuna medycznego, jakie są potrzeby dyrekcji szpitali w zakresie pracowników i dlaczego warto rozwijać zawód opiekuna medycznego zamiast tworzyć nowe zawody, o podobnych kompetencjach,
 22. OSOM objęło patronat nad Konferencją „OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE – DZISIAJ I JUTRO” organizowaną przez Koalicję „Na pomoc niesamodzielnym”, której OSOM jest członkiem,
 23. Zorganizowaliśmy bezpłatny webinar „Jak pomagać sobie i innym w czasie pandemii”,
 24. Zaregowaliśmy na wypowiedź Senatora Stanisława Gawłowskiego z Platformy Obywatelskiej na posiedzeniu Senatu w dniu 26.11.2020 stwierdził, że opiekun medyczny nie wymaga żadnego przygotowania. Niestety do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Nie zgadzamy się na deprecjację zawodu i na takie wypowiedzi będziemy stanowczo reagować,
 25. Przesłaliśmy stanowisko OSOM dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, które ma wprowadzić zmiany w zakresie kształcenia przyszłych opiekunów medycznych i rozszerzyć kompetencje zawodu,
 26. Wielokrotnie na stronie, w komentarzach i wiadomościach przypominaliśmy, że opiekun medyczny jest zawodem medycznym,
 27. Uczestniczyliśmy w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas którego obecna była również Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia p. Małgorzata Zadorożna. Spotkanie to dotyczyło planowanych zmian w zakresie kształcenia opiekunów medycznych,
 28. Wiceprezes OSOM w audycji w Radiu PLUS opowiadał o opiekunach medycznych,
 29. W związku z akcją Gazeta.pl „Wspieramy Was” zachęcaliśmy do przesłania do redakcji swoich opowieści o tym, jak wygląda praca opiekuna medycznego. OSOM również przesłało swój list, który został opublikowany na łamach strony, a linki do artykułów dotyczących OM zamieszczaliśmy na naszej stronie na Facebooku,
 30. OSOM cały czas lobbuje na rzecz utworzenia Ustawy o niektórych zawodach medycznych, która obejmowałaby opiekuna medycznego,
 31. Braliśmy udział w V Kongresie Wyzwań Zdrowotnych. W sesji „Nowe zawody medyczne w systemie ochrony zdrowia” prelegentami, którzy również poruszą temat opiekunów medycznych, byli m.in. Józefa Szczurek-Żelazko sekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia oraz Krzysztof Tłoczek – Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych,
 32. Pomagaliśmy opiekunom medycznym w poprawie warunków pracy. Skontaktowali się z nami m.in. opiekunowie medyczni ze szpitala w Raciborzu którzy, jak i wiele innych osób, mogli liczyć na nasze wsparcie i porady w ich sytuacji,
 33. Braliśmy udział w dyskusji nt. wyzwań stojących przed opieką długoterminową organizowaną w ramach Seminarium Politycznego,
 34. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o interpretację w sprawie podawania leków przez OM w DPS,
 35. Prowadzimy na Facebooku stronę oraz grupę, którą wykorzystujemy do komunikacji z członkami, jak również osobami zainteresowanymi działaniami OSOM, zamieszczamy na niej również wiele interesujących materiałów.
 36. Odpowiadamy na wiadomości mailowe, wysyłane przez media społecznościowe czy zamieszczane w komentarzach, co pomaga opiekunom medycznym w zmianie ich sytuacji,
 37. Reprezentujemy i promujemy zawód opiekuna medycznego.

To najważniejsze działania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych. Czy tych działań będzie więcej zależy tylko od Ciebie! Dołącz do nas, dziel się pomysłami i razem z nami działaj na rzecz opiekunów medycznych!