Spotkanie z Sekretarz SLD Magdą Zdyrą

We wtorek 24.09.2019 spotkaliśmy się w siedzibie SLD z Sekretarzem partii na Mazowsze Panią Magdą Zdyrą. Na spotkanie zostaliśmy zaproszeni w związku z przesłanym zapytaniem o opiekuna medycznego w programie wyborczym partii. Partia SLD była jedna z niewielu, która odpowiedziała na te pytania, jak również jedyną, która zaprosiła przedstawicieli opiekunów medycznych na spotkanie.

Z p. Magdą rozmawialiśmy na temat obecnego systemu opieki zdrowotnej oraz społecznej a także zmian, które mogą być dokonane w celu jego usprawnienia. Przybliżyliśmy dokładniej rolę opiekuna medycznego w systemie opieki zdrowotnej, zakres kompetencji, problemy które napotyka w codziennej pracy oraz zmian, które widzimy jako niezbędne w celu poprawy jakości opieki nad pacjentem i warunków pracy opiekunów medycznych.

Otrzymaliśmy również zapewnienie, że opinia strony społecznej jest dla SLD bardzo ważna przy tworzeniu rozwiązań prawnych – wszelkie ewentualne zmiany dotyczące zawodu opiekuna medycznego powinny być konsultowane z przedstawicielami OSOM tak by jak najlepiej dopasować prawo do praktyki.

Pani Magdzie bardzo dziękujemy za zaproszenie.