Spotkanie z Wiceminister Józefą Szczurek-Żelazko

Wczoraj (24.09.2019) przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych spotkali się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia z Panią Wiceminister Józefą Szczurek-Żelazko.

Spotkanie dotyczyło obecnej sytuacji oraz przyszłości naszego zawodu. Mieliśmy okazję przedstawić zaobserwowane problemy, zasugerować możliwe rozwiązania a także poznać plany Ministerstwa.

Z najważniejszych ustaleń:

  • Otrzymaliśmy zapewnienie, że MZ chce lepiej uregulować zawód opiekuna medycznego oraz wprowadzić rozwiązania które zwiększą obecność opiekuna medycznego w systemie opieki zdrowotnej,
  • W trakcie przygotowań jest Ustawa o innych zawodach medycznych. Dokument ten będzie stworzony od nowa z uwzględnieniem strony społecznej. Wszystkie rozwiązania dotyczące danego zawodu mają być konsultowane z jego przedstawicielami. OSOM będzie reprezentowało opiekunów medycznych w trakcie tworzenia tej części ustawy dotyczącej OM,
  • Poza wprowadzeniem zakresu kompetencji w formie ustawowej dokument ten będzie regulował również kwestie relacji z innym personelem medycznym, a także samodzielności czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego oraz możliwości rozwoju i dalszego kształcenia,
  • Zmiana podstawy programowej kształcenia w zawodzie miała na celu dookreślenie niejednoznacznych zapisów (np. karmienie pacjenta) co też przedstawiciele OSOM wielokrotnie podkreślali podczas spotkań w MZ.

Poruszaliśmy również inne kwestie dotyczące finansowania, dalszego kształcenia (w tym poprzez studia na kierunku pielęgniarstwo) a także rozwiązań prawnych.

Przedstawiciele OSOM wyrazili gotowość współpracy w celu tworzenia lepszych rozwiązań dotyczących opiekunów medycznych. Z Panią Wiceminister oraz pracownikami Ministerstwa Zdrowia pozostajemy w stałym kontakcie i niebawem odbędą się kolejne spotkania związane z wprowadzanymi rozwiązaniami.